Waarom is het goed dat Passend Onderwijs op school wordt gerealiseerd? Aan ons de vraag om daar een korte film over te maken. In opdracht van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM) maakten we de productie “Ondersteuning op School, Solide Ondergrond voor Passend Onderwijs”. We spraken met diverse mensen uit het werkveld: docenten, zorgcoördinatoren,

Read more…

Op 17 september jl. was het de landelijke dag van de pedagogisch medewerker. De medewerkers van Kinderopvang- en VVE-organisaties kregen extra aandacht en waardering van hun werkgevers en ook van de kinderen en de ouders. Het Bouwteam werkte mee aan een feestelijke avond voor 100 harde werkers van Combiwel voor Kinderen in Amsterdam. Gastvrouw Gerry

Read more…

Wat betekenen de veranderingen binnen de jeugdzorg voor de concrete manier van werken in het veld? Welke vragen over de decentralisatie en aanpak vanaf 2015 leven er bij de professional? Het Bouwteam heeft de gemeente Noordoostpolder en de zorgaanbieders ondersteund bij een zgn. Inspiratielab voor de professionals op 13 november 2014. Centraal stonden 2 ervaringsdeskundigen

Read more…

De gemeente Haarlem en het CJG organiseerden een werkconferentie afgelopen 17 april. Dit was een belangrijke stap in het proces van de transitie van de jeugdzorg die ze samen met de professionals in het werkveld hebben gezet. Het Bouwteam heeft veel kunnen betekenen, zowel in de uitvoering als ook in de voorbereiding. Als een hecht

Read more…

Het Bouwteam werkt samen met gemeente en CJG Haarlem aan een informatieve werkbijeenkomst op 17 april voor professionals in de Haarlemse zorg voor de jeugd. Hoe ver staat het met de transitie van de jeugdzorg? Wat betekent wijkgerichte aanpak voor mijn werk? Een interactieve bijeenkomst waarbij de organisatoren en de doelgroep samen aan de slag

Read more…

Het Bouwteam ondersteunt de gemeente Amsterdam en haar partners in de proeftuin voor het nieuwe jeugdstelsel. In de proeftuin doet men ervaring op met de nieuwe werkwijze: meer zorg dichtbij om kleine problemen klein te houden en ouders de ondersteuning bieden die nodig is, met respect voor hun verantwoordelijkheid. In een aantal wijken is een

Read more…

Multidisciplinaire samenwerking, ketenzorg, en preventie vormen de rode draad in de publicaties van Bouwteamlid Laura Jansma. Deze zomer verschenen in diverse vaktijdschriften artikelen van haar hand. In ‘Nataal’ schreef ze over ketentrainingen op het gebied van acute verloskunde: hoe kunnen professionals uit verschillende beroepsgroepen bij een kritieke bevalling goed op elkaar afstemmen en daarmee babysterfte

Read more…