Werkwijze


H
et Bouwteam levert vanuit verschillende disciplines vakkundig maatwerk. In een vroeg stadium komen we naar u toe om goed duidelijk te krijgen wat uw uitdaging is en wat er nodig is. Dit wordt gedaan door werkvoorbereiders van Het Bouwteam die passen bij uw vraag. Samen met u maken zij een ‘bouwplan’. Daarbij worden uw inzichten en creativiteit bewust ook gebruikt. Vervolgens bekijken wij welke specialisten binnen Het Bouwteam de klus het beste kunnen klaren.
Het Bouwteam bestaat uit bijvoorbeeld adviseurs (senior en junior), videoproducenten, trainers, (trainings)acteurs, dagvoorzitters, bladenmakers, tekstschrijvers, cartoonisten, projectleiders, muzikanten, coaches, grafische vormgevers en interim-managers. Door deze unieke combinatie van deskundigheden kunnen wij vernieuwende maatwerk-oplossingen bieden. Wij geloven in de kracht van een integrale aanpak. Onze eigen discipline-overstijgende werkwijze is daarvan een goed voorbeeld.

Na goedkeuring van het ‘bouwplan’ volgt het werk in uitvoering. Het Bouwteam houdt van praktisch aanpakken. Stap voor stap. Met als bouwstenen uzelf en de medewerkers van uw organisatie en andere doelgroepen. Sjieke locaties en exclusieve trainingen zijn niet per se nodig. Gewoon doen! Het Bouwteam denkt open, out-of-the-box, maar bouwt wel binnen de geplande ruimte. Samen met u bereiken we op gestructureerde wijze het gestelde doel. Dit heeft in de afgelopen jaren al geleid tot mooie resultaten en tevreden opdrachtgevers!

Wij werken voor allerlei soorten opdrachtgevers. Onder andere voor organisaties binnen het sociaal domein. Samen met hen bouwen we aan bijeenkomsten, projecten en trajecten i.h.k.v.:

 • Decentralisatie taken naar gemeenten
 • Ontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • Passend onderwijs
 • Opvoedondersteuning en school
 • Transitie jeugdzorg
 • Loketten welzijn, zorg en wonen
 • Overheveling AWBZ functies naar Wmo
 • Ontkokering binnen beleid en organisaties
 • Maatschappelijke participatie en participatiewet
 • Een functionerende Sociale Kaart
 • Koers bepalen en houden
 • Wijkaanpak (o.a. pedagogische civil society)

Bekijk ook

Opgeleverd werkOnze vakliedenReferenties