Multidisciplinaire samenwerking, ketenzorg, en preventie vormen de rode draad in de publicaties van Bouwteamlid Laura Jansma. Deze zomer verschenen in diverse vaktijdschriften artikelen van haar hand. In ‘Nataal’ schreef ze over ketentrainingen op het gebied van acute verloskunde: hoe kunnen professionals uit verschillende beroepsgroepen bij een kritieke bevalling goed op elkaar afstemmen en daarmee babysterfte

Read more…

Het CJG IJmond en gemeente Beverwijk organiseerden op 29 januari 2013 een netwerkbijeenkomst voor alle beroepskrachten van de CJG-partners in Beverwijk met als titel ‘De kracht van verbinden’. Het Bouwteam werkte samen met de opdrachtgever aan het ontwikkelen van het programma en voerde het uit. De beroepskrachten werden hartelijk ontvangen en een foto werd van

Read more…

De gemeenten De Friese Meren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hebben een analyse geschreven ter voorbereiding op de transitie van het onderdeel ‘Begeleiding’ vanuit de AWBZ naar de Wmo en dus naar de gemeenten. GGTV, de film-vaklieden van Het Bouwteam, is druk bezig met het in beeld brengen van de overheveling van AWBZ-functies. Om deze maatregel letterlijk

Read more…

Het Bouwteam werkt samen met CJG IJmond en gemeente Beverwijk aan de netwerkbijeenkomst voor alle beroepskrachten in Beverwijk. Dinsdagmiddag 29 januari gaan we met deze professionals op inspirerende en interactieve wijze werken aan samenwerking. In het Kennemer Theater in Beverwijk zijn er ervaringsgerichte workshops, discussies, theater en acteurs, interactie en tips en tools. Bekijk hier

Read more…