Uw vraag, ons antwoord

 


V
eel organisaties en samenwerkingsverbanden hebben te maken met veranderingen, zeker binnen het sociaal domein (jeugd, zorg, onderwijs, werk, inkomen en welzijn). Daar wordt gewerkt aan transities, decentralisaties, kostenbesparingen, bezuinigingen, integrale dienstverlening, versterken eigen kracht en andere maatschappelijke innovaties. Als coördinator of manager is het een uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Wilt u:

 • Een bijeenkomst of conferentie die écht aansprekend en activerend is?
 • Een samenwerking die meer wordt dan een bedrijfsverzamelgebouw?
 • Gemotiveerde professionals die meegaan met de vele veranderingen?
 • Korte lijnen en een integrale aanpak die werkt?
 • Beroepskrachten laten werken aan hun ontwikkeling en professionalisering?
 • Meer bekendheid van uw diensten en uw doelgroepen beter bereiken?
 • Mensen meer betrokken laten zijn bij uw organisatie?

Het Bouwteam kan u hierbij ondersteunen!

De leden van Het Bouwteam zijn experts afkomstig uit verschillende disciplines die zorgen voor een aansprekend antwoord op uw vragen. Denk hierbij aan werkconferenties, cultuurtrajecten, teambuilding, video’s, proeftuinen, campagnes en organisatieontwikkeling. Elk opdracht is maatwerk waarbij we inhoudelijke kennis combineren met frisse en creatieve vormen. Dit heeft als resultaat:

 • Dat mensen worden geraakt.
 • Meer motivatie om aan de slag te gaan.
 • Meer enthousiasme en energie in de organisatie.
 • Dat er echt gepraat wordt, meer dialoog.
 • Groter ‘wij-gevoel’ onder de medewerkers.
 • Meer concreet resultaat.

Wilt u weten hoe wij dit doen?

Lees dan verder bij werkwijze, bekijk voorbeelden van opgeleverd werk of neem contact met ons op.

Werkwijze Opgeleverd werk Contact