Our Blog

Het Bouwteam ondersteunt de gemeente Amsterdam en haar partners in de proeftuin voor het nieuwe jeugdstelsel. In de proeftuin doet men ervaring op met de nieuwe werkwijze: meer zorg dichtbij om kleine problemen klein te houden en ouders de ondersteuning bieden die nodig is, met respect voor hun verantwoordelijkheid.

In een aantal wijken is een start gemaakt met de nieuwe Ouder- en Kindteams. Deze proeftuin wordt verbonden met de nieuwe wijkaanpak van de buurtteams Samen DOEN. Deze zijn gericht op huishoudens met meerdere problemen onder de noemer:  één huishouden, één plan, één aanspreekpunt.

In Amsterdam Zuid werkt Het Bouwteam mee aan de nieuwsbrief Proeftuin Zuid (teksten, fotografie, advies en bijeenkomsten). Er zijn zeven nieuwsbrieven verschenen die worden geëvalueerd d.m.v. een lezersonderzoek. De nieuwsbrieven en andere informatie kunt u bekijken op de website van de gemeente Amsterdam Proeftuin Zuid en de nieuwsbrief van Proeftuin Zuid,

Laura Jansma

Laura Jansma

Comments are closed.