Wegens succes is deze actie verlengd. Deel dit bericht via social media en laat weten waarom jouw organisatie een cartoon-op-maat van Het Bouwteam goed kan gebruiken. Je kunt hierover een e-mail sturen naar annemiek@hetbouwteam.nl. Reageren kan tot en met zondag 14 juni 2015. De prijswinnaars ontvangen uiterlijk 1 juli a.s. bericht. Cartoons spreken tot de verbeelding en zijn prikkelend. Ze

Read more…

In 2015 hebben we volop te maken met transformatie en verandering. Tijdens dit soort processen komen we vaak dezelfde uitdagingen tegen. Daarom 10 praktische tips van Het Bouwteam voor bijeenkomsten en veranderingstrajecten. Doe er je voordeel mee!     Netwerkbijeenkomst CJG IJmond en Gemeente Beverwijk Videoproductie nulmeting AWBZ-begeleiding Netwerkbijeenkomst ‘De kracht van verbinden’ “Nieuwe samenwerkingsverbanden

Read more…

Sinds 2014 is Auke Herrema actief binnen Het Bouwteam als cartoonsneltekenaar. Daarmee beschikken we nu over 2 super cartoonisten die veel ervaring hebben met live tekenen op bijeenkomsten en die beiden ook goed kennis hebben van inhoudelijke thema’s. We krijgen niets dan lof op de inzet van een cartoonist. De cartoons hebben tijdens de bijeenkomst

Read more…

De gemeentes Bussum, Naarden en Muiden werken sinds begin 2013 met een nieuw re-integratietraject genaamd ‘Opstap naar werk’. Inwoners die een uitkering hebben of een uitkering aanvragen, worden (waar mogelijk) intensief ondersteund in het vinden van werk. De nieuwe aanpak met de naam ‘Opstap naar werk’ moet er voor zorgen dat minder mensen afhankelijk zijn van

Read more…

Multidisciplinaire samenwerking, ketenzorg, en preventie vormen de rode draad in de publicaties van Bouwteamlid Laura Jansma. Deze zomer verschenen in diverse vaktijdschriften artikelen van haar hand. In ‘Nataal’ schreef ze over ketentrainingen op het gebied van acute verloskunde: hoe kunnen professionals uit verschillende beroepsgroepen bij een kritieke bevalling goed op elkaar afstemmen en daarmee babysterfte

Read more…

Gemeente Haarlemmermeer start met een proeftuin Sociaal Team in Nieuw-Vennep. Eén vast contactpersoon in de wijk wordt omringd door een team met specialisten afkomstig van verschillende instanties zoals welzijnsorganisatie Meerwaarde, MEE/Loket Vroeghulp, GGD/Jeugdgezondheidszorg en de gemeentelijke sociale dienstverlening. Het werken met het Sociaal Team maakt de hulpverlening efficiënter en prettiger voor inwoners met een hulpvraag.

Read more…

Natuurlijk kunt u op onze website zien wie we zijn en wat we doen. Maar is het niet beter om dat ook direct van de opdrachtgever te horen? Carmen Di Battista, opvoedadviseur en trainer bij maatschappelijk dienstverlener Combiwel was betrokken bij de werkconferentie ‘Om Het Kind‘, georganiseerd door Het Bouwteam. Zij vertelt over onze samenwerking,

Read more…