Maaike Ament


  • Facilitatie, terugspeeltheater, regietheater, trainer, trainingsacteren,  ervaringsgerichte werkvormen, inzet ervaringsdeskundigen, workshopleider en improviseren
  • 06 14460489
  • maaike@hetbouwteam.nl
btn_myprofile_160x33

 

 


Maaike Ament verbindt mensen door met en voor ze te spelen. Ze faciliteert bijeenkomsten en trainingen voor verschillende thema’s binnen het sociale domein. Ze is expert in het gebruik van theatervormen om te komen tot betere resultaten bij veranderingsprocessen en teambuilding.

Maaike is trainer en trainingsacteur en ondersteunt professionals en intervisiegroepen in effectiviteit en communicatie. Door te werken vanuit heldere leerdoelen en belemmerende overtuigingen te onderzoeken leren professionals meer zichzelf te zijn en effectiever en meer ontspannen contacten aan te gaan en te onderhouden. Maaike is opgeleid als dramatherapeut en theaterdocent en heeft zelf gewerkt in de zorg en hulpverlening.

Bij bijeenkomsten en werkconferenties uitgevoerd door Het Bouwteam™ verzorgd Maaike het gebruik van bijvoorbeeld terugspeeltheater of verbindend theater. Dit zijn vormen van improvisatietheater waarbij mensen hun eigen ervaringen terugzien en beleven in een scene, lied of metafoor. Hierbij kan gewerkt worden met casuïstiek die is voorbereid of die ter plekke wordt besproken met de zaal. Ook wordt theater gebruikt als instrument bij b.v. ouderavonden op scholen over alcoholgebruik onder jongeren. Tijdens zgn. regietheater ontdekken ouders hoe zij een gesprek over alcohol kunnen aangaan met hun kind.

In al haar activiteiten maakt Maaike gebruik van de kracht van drama en spel om mensen te ontwikkelen, inspireren en te laten onderzoeken.