In 2017 en 2018 hebben we hard gewerkt aan betere samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Allen willen optimale steun voor leerlingen en hun gezinnen en daarom diende gewerkt te worden aan het oplossen van een aantal knelpunten. En ook wilde men leren ‘van’ en ‘met’ elkaar.

Read more…

Wat betekenen de veranderingen binnen de jeugdzorg voor de concrete manier van werken in het veld? Welke vragen over de decentralisatie en aanpak vanaf 2015 leven er bij de professional? Het Bouwteam heeft de gemeente Noordoostpolder en de zorgaanbieders ondersteund bij een zgn. Inspiratielab voor de professionals op 13 november 2014. Centraal stonden 2 ervaringsdeskundigen

Read more…

Sinds 2014 is Auke Herrema actief binnen Het Bouwteam als cartoonsneltekenaar. Daarmee beschikken we nu over 2 super cartoonisten die veel ervaring hebben met live tekenen op bijeenkomsten en die beiden ook goed kennis hebben van inhoudelijke thema’s. We krijgen niets dan lof op de inzet van een cartoonist. De cartoons hebben tijdens de bijeenkomst

Read more…

Het Bouwteam werkt samen met gemeente en CJG Haarlem aan een informatieve werkbijeenkomst op 17 april voor professionals in de Haarlemse zorg voor de jeugd. Hoe ver staat het met de transitie van de jeugdzorg? Wat betekent wijkgerichte aanpak voor mijn werk? Een interactieve bijeenkomst waarbij de organisatoren en de doelgroep samen aan de slag

Read more…

Multidisciplinaire samenwerking, ketenzorg, en preventie vormen de rode draad in de publicaties van Bouwteamlid Laura Jansma. Deze zomer verschenen in diverse vaktijdschriften artikelen van haar hand. In ‘Nataal’ schreef ze over ketentrainingen op het gebied van acute verloskunde: hoe kunnen professionals uit verschillende beroepsgroepen bij een kritieke bevalling goed op elkaar afstemmen en daarmee babysterfte

Read more…

Het Bouwteam adviseerde gemeente Amsterdam (stadsdeel Zuid) bij de vormgeving van een succesvolle werkconferentie ‘Jongeren en seksuele weerbaarheid’ (5 juni). De deelnemers als ook de opdrachtgevers hebben nu meer houvast om volgende stappen te zetten. En er heerste een goede stemming: typisch Het Bouwteam! Naast advisering leverde Het Bouwteam dagvoorzitter Gerry, cartoonist Maarten Wolterink en journalist/bladenmaker

Read more…

De cartoonist van Het Bouwteam, Maarten Wolterink, publiceerde de volgende cartoon in ‘Almere Vandaag’. Gemeenten ontvangen rijkssubsidies voor thuiszorg. Daarmee moeten ze zelf de zorg inkopen voor hun burgers en bezuinigingen doorvoeren. Leidt dit tot meer efficiëntie of vooral tot het in zee gaan met de laagste bieder met slechte arbeidsvoorwaarden en minder kwaliteit? In Almere

Read more…