Opdrachtgevers


Hier vindt u de opdrachtgevers met wie Het Bouwteam heeft gewerkt om samen mooie projecten te realiseren.

Gemeenten:

 • Amsterdam
 • Amersfoort
 • Beverwijk en CJG IJmond
 • Bussum en CJG
 • Doetinchem
 • Eindhoven
 • Gaasterlân-Sleat en CJG
 • Haarlem
 • Heerhugowaard
 • Heerlen
 • Hilversum
 • Lemsterland en CJG
 • Littenseradiel en CJG
 • Lochem
 • Naarden en CJG
 • Nieuwegein
 • Nijkerk
 • Noordoostpolder
 • Súdwest Fryslân en CJG
 • Utrecht
 • Wageningen
 • Regio Rivierenland (tien gemeenten midden in Nederland, tussen de grote rivieren)
 • Stadsdeel Amsterdam Zuid en CJG en Loket Zorg en Samenleven
 • Stadsdeel Amsterdam Noord en CJG
 • Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West en CJG
 • Stadsdeel Amsterdam West
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Zorg- en welzijnorganisaties:

 • Alifa, samen werken aan welzijn in Enschede
 • Altra, jeugd & opvoedhulp en speciaal onderwijs
 • Bureau Jeugdzorg Noord-Veluwe
 • Bureau Jeugdzorg Utrecht, locatie Nieuwegein
 • Combiwel, opvoedondersteuning en welzijnswerk
 • GGD Amsterdam
 • GGZ Centraal Fornhese Veluwe & Flevo
 • Humanitas District Zuid
 • Jeugdriagg Noord Holland Zuid
 • Krijtmolen Alliantie van zorg- en welzijnaanbieders in Amsterdam-Noord
 • Nationale Coalitie Erbij (tegen eenzaamheid)
 • NJI (Nederlands Jeugdinstituut)
 • O&O-fonds GGZ (fonds van sociale partners in GGZ)
 • OCK Het Spalier
 • Philadelphia Zorg
 • Siza Dorp Groep (Arnhem e.o)
 • Spectrum
 • Spirit Jeugd & Opvoedhulp
 • SWZ zorg (Oost-Brabant)
 • VAGO (Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie)
 • Welzijnsorganisatie Punt Welzijn Weert
 • West Brabants Overleg Zorg (WOZ), regionaal overleg zorginstellingen
 • William Schrikker Groep

Onderwijs:

 • Almende College, VMBO Wesenthorst te Ulft
 • Amarantis Onderwijsgroep
 • Bedrijfstakgroep Handel (overleg- en informatieplatform ROC’s met opleiding Handel)
 • Duurzaamheidscommissie van de Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam (HvA)
 • Globecollege/Willibrord Stichting, ROC ASA Utrecht
 • Mondriaan Onderwijsgroep (ROC), Den Haag
 • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-Noord

Ministeries, provincies en diensten:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Agentschap SZW
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Provincie Zeeland
 • Rijkswaterstaat, directie Noordzee

Bedrijven:

 • Achmea
 • Bedrijfskring Heerhugowaard
 • Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk
 • Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland
 • KNVKT (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee)
 • Philips Internationaal
 • Rabobank Amsterdam, markt West
 • Strukton Systems
 • Wagenings Ondernemers Contact

En verder:

 • Abvakabo FNV
 • Fietsersbond
 • ICCO
 • Laagland’advies
 • Mensit
 • Molengraaff Instituut voor privaatrecht, Universiteit Utrecht
 • NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)
 • NJR (Nationale Jeugdraad)
 • OOG, onderwijs en jeugd
 • Oxfam Novib
 • SOMO
 • Stichting Natuur en Milieu
 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland/Brandweer Achterhoek-West