Our Blog

Multidisciplinaire samenwerking, ketenzorg, en preventie vormen de rode draad in de publicaties van Bouwteamlid Laura Jansma. Deze zomer verschenen in diverse vaktijdschriften artikelen van haar hand.

lauraIn ‘Nataal’ schreef ze over ketentrainingen op het gebied van acute verloskunde: hoe kunnen professionals uit verschillende beroepsgroepen bij een kritieke bevalling goed op elkaar afstemmen en daarmee babysterfte terugdringen? Ook interviewde Laura voor ‘Nataal’ de voorzitter van Vakbond Het Ouderschap. In ‘Kraamsupport’, het ‘Tijdschrift voor Verloskundigen’ en ‘Kinderopvang’ verschenen op de doelgroep toegespitste artikelen over de nieuwe ketenaanpak bij baby’s die veel huilen. In ‘Kraamsupport’ verscheen verder een artikel over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gericht op kraamverzorgenden. Op dit moment werkt Laura aan een reeks artikelen over de landelijke campagne van TNO om het schudden van baby’s (shaken baby syndroom) te voorkomen. Een op de twintig ouders slaat, smoort of schudt zijn baby ten minste één keer in het eerste half jaar, in reactie op het huilen. In stedelijke gebieden is dit aantal twee keer zo hoog. Binnen de campagne komt het onderwerp huilen en niet schudden al tijdens de zwangerschap en kraamtijd aan bod. Ook hierbij spelen verschillende beroepsgroepen -kraamzorg, verloskunde en jeugdgezondheidszorg- een rol.

  • Artikel over teamtrainingen in de geboortezorg, Nataal download PDF
  • Interview met de voorzitter van Vakbond Het Ouderschap, Nataal download PDF
  • Artikel over excessief huilen, Kraamsupport download PDF
  • Artikel over huilende baby’s, Tijdschrift voor Verloskundigen download PDF
  • Artikel over de nieuwe huilrichtlijn, magazine Kinderopvang  download PDF
  • Artikel over kindermishandeling en huiselijk geweld, Kraamsupport download PDF

 

Laura Jansma

Laura Jansma

Comments are closed.