Our Blog

In 2017 en 2018 hebben we hard gewerkt aan betere samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Allen willen optimale steun voor leerlingen en hun gezinnen en daarom diende gewerkt te worden aan het oplossen van een aantal knelpunten. En ook wilde men leren ‘van’ en ‘met’ elkaar. Daarom gingen allerlei professionals, beleidsmakers, managers en bestuurders op verschillende momenten met elkaar in gesprek. Dit leidde tot betere samenwerking, een leernetwerk en pilotprojecten.

Het SWVAM (Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden) werkt aan beter Passend Onderwijs voor iedere leerling in haar regio. Het Bouwteam ondersteunde hierbij en organiseerde een aantal grote bijeenkomsten zonder het proces helemaal over te nemen. Ook waren we adviserend lid van de Stuurgroep en zorgden we voor een bottom-up opzet van het nieuwe Leernetwerk. Tevens hebben we een video geproduceerd.

Bij de beschrijving van dit project vindt u allerlei opbrengsten en materiaal. Bekijk het en laat u inspireren!

Bekijk Project

Fotografie: Caro Bonink | Het Bouwteam en Cartoon: Floris Oudshoorn


Stephan Steverink

Stephan Steverink

So, what do you think ?