Our Blog

Het Bouwteam werkt samen met gemeente en CJG Haarlem aan een informatieve werkbijeenkomst op 17 april voor professionals in de Haarlemse zorg voor de jeugd. Hoe ver staat het met de transitie van de jeugdzorg? Wat betekent wijkgerichte aanpak voor mijn werk?

Een interactieve bijeenkomst waarbij de organisatoren en de doelgroep samen aan de slag gaan en  komen met concrete vervolgstappen. Het Bouwteam heeft de opdrachtgever strategisch en inhoudelijk geadviseerd bij de voorbereiding. Ook voert Het Bouwteam samen met de organisatoren een aantal onderdelen van het programma uit. Een  voorbeeld: In het jeugdbeleid wordt gewerkt met ‘pizzapunten’.  Het Bouwteam levert maatwerk en laat tijdens het programma de pizzapunten zowel inhoudelijk als ook smakelijk tot leven komen!

Download Uitnodiging en Vragenlijst

Download Uitnodiging Download Vragenlijst
Stephan Steverink

Stephan Steverink

Comments are closed.