Our Blog

Het Bouwteam ondersteunt de gemeente Baarn en haar partners om te komen tot nieuw beleid voor de transformatie sociaal domein. Welke ideeën en behoeften leven er in het veld en bij de gemeente? En ook wilde men aandacht voor afspraken over samenwerking, uitwisseling van kennis en het elkaar (beter) leren kennen.

We hebben gezorgd voor een doelgerichte aanpak met interactieve werkvormen. Organisaties en professionals werden betrokken en voelden zich ook betrokken. Ook zorgde Het Bouwteam voor een uitwisseling met de aanpak van de gemeente Hilversum. Een belangrijk onderdeel van deze opdracht was de succesvolle werkconferentie op 21 april in theater de Speeldoos. Dit had als resultaat: mensen leerden elkaar (beter) kennen en er kwamen veel ideeën en oplossingen vormgegeven als “bouwblokken”. Hiermee gaan de wethouders, ambtenaren en ook de organisaties en professionals in het veld aan de slag. Het Bouwteam zorgt dat er wordt doorgepakt. Zo is één van de ideeën uit het veld meteen omgezet in een concrete actie het verslag (het eerste ‘Kijkje in de keuken’).

De organisatoren waren dankbaar voor het resultaat en vonden de frisse en dynamische aanpak van Het Bouwteam ook leerzaam voor henzelf – zij dienen ook mee te transformeren. En er was nieuw elan en enthousiasme! Het Bouwteam leverde advies, uitvoering van diverse onderdelen waaronder ook dagvoorzitter Gerry  en  cartoonist Maarten Wolterink.

Bekijk Verslag

Cartoons


Foto’s

Stephan Steverink

Stephan Steverink

So, what do you think ?