Stephan Steverink


  • Adviseur, (interim) management/projectleider, procesbegeleider, design/inhoud/organisatie van (werk)bijeenkomsten en conferenties, dagvoorzitter, onderzoeker en ketenregisseur.vaklieden-stephan
  • 06 12246763
  • stephan@hetbouwteam.nl

btn_myprofile_160x33    


 

Stephan Steverink weet hoe hij mensen, bijeenkomsten en organisaties in beweging krijgt en zo verder laat komen. Hij betrekt de betrokkenen en zorgt voor draagvlak. Niet te veel voor mensen denken, maar met hen: samen aan de slag! En daarbij aandacht voor strategie houden. Hij is sterk in out-of-the-box denken en doen, maar wel met beide benen op de grond. Stephan zorgt voor maatwerk, oplossingen en besluiten welke werken in de praktijk.

Stephan werkt voor zowel overheid, instellingen, onderwijs, bedrijfsleven, non-profitorganisaties en NGO. Hij werkt aan (maatschappelijke) innovaties, organisatie-ontwikkeling en verandering. Een voorbeeld is de transformatie sociaal domein van gemeenten, inwoners, zorgaanbieders en andere stakeholders. Hoe komen we samen tot een integrale wijkgerichte aanpak? Hoe zorgen gemeenten en haar partners dat ze de taken op het gebied van jeugd, ondersteuning/zorg en participatie goed uitvoeren? Hij is ervaren met onderwerpen zoals sociale wijkteams, samenspel informeel-formeel, (passend) onderwijs, gezondheidszorg, wonen, welzijn, armoede, eenzaamheid, CJG’s, jeugdzorg, regionale samenwerkingsverbanden, aanpak in krimpregio’s, MVO, duurzaamheid en MKB. Hij werkt zowel aan de inhoud als aan het proces.