Sinds 2014 is Auke Herrema actief binnen Het Bouwteam als cartoonsneltekenaar. Daarmee beschikken we nu over 2 super cartoonisten die veel ervaring hebben met live tekenen op bijeenkomsten en die beiden ook goed kennis hebben van inhoudelijke thema’s. We krijgen niets dan lof op de inzet van een cartoonist. De cartoons hebben tijdens de bijeenkomst

Read more…

De gemeentes Bussum, Naarden en Muiden werken sinds begin 2013 met een nieuw re-integratietraject genaamd ‘Opstap naar werk’. Inwoners die een uitkering hebben of een uitkering aanvragen, worden (waar mogelijk) intensief ondersteund in het vinden van werk. De nieuwe aanpak met de naam ‘Opstap naar werk’ moet er voor zorgen dat minder mensen afhankelijk zijn van

Read more…

Multidisciplinaire samenwerking, ketenzorg, en preventie vormen de rode draad in de publicaties van Bouwteamlid Laura Jansma. Deze zomer verschenen in diverse vaktijdschriften artikelen van haar hand. In ‘Nataal’ schreef ze over ketentrainingen op het gebied van acute verloskunde: hoe kunnen professionals uit verschillende beroepsgroepen bij een kritieke bevalling goed op elkaar afstemmen en daarmee babysterfte

Read more…

Gemeente Haarlemmermeer start met een proeftuin Sociaal Team in Nieuw-Vennep. Eén vast contactpersoon in de wijk wordt omringd door een team met specialisten afkomstig van verschillende instanties zoals welzijnsorganisatie Meerwaarde, MEE/Loket Vroeghulp, GGD/Jeugdgezondheidszorg en de gemeentelijke sociale dienstverlening. Het werken met het Sociaal Team maakt de hulpverlening efficiënter en prettiger voor inwoners met een hulpvraag.

Read more…