Our Blog

Wat betekenen de veranderingen binnen de jeugdzorg voor de concrete manier van werken in het veld? Welke vragen over de decentralisatie en aanpak vanaf 2015 leven er bij de professional?

Het Bouwteam heeft de gemeente Noordoostpolder en de zorgaanbieders ondersteund bij een zgn. Inspiratielab voor de professionals op 13 november 2014. Centraal stonden 2 ervaringsdeskundigen (ouders) die samenwerken met de landelijke cliëntenorganisatie LOC. Zij maakten de casuïstiek-bespreking persoonlijk en dat gaf veel gespreksstof. Wie anders dan inspiratrice Gerry van Het Bouwteam leidde dit inspiratielab? Zij zorgde ervoor dat begrippen als ‘samenkracht’, ‘omdenken’ en ‘de cliënt in zijn kracht zetten’ niet te veel gingen zweven en werden verbonden met de praktijk. Van de lunch was een werkvorm gemaakt om te oefenen in de nieuwe wijze van werken met de cliënt en onderling. Dat was meteen een hoogtepunt voor een ieder bleek achteraf.

Lees de notitie van het LOC/LCF ‘Deze steun heb ik nodig: Ouders over ‘goed’ ouderschap en de gewenste ondersteuning.’

Lees Notitie

Stephan Steverink

Stephan Steverink

Comments are closed.