In 2017 en 2018 hebben we hard gewerkt aan betere samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Allen willen optimale steun voor leerlingen en hun gezinnen en daarom diende gewerkt te worden aan het oplossen van een aantal knelpunten. En ook wilde men leren ‘van’ en ‘met’ elkaar.

Lees meer…

Waarom is het goed dat Passend Onderwijs op school wordt gerealiseerd? Aan ons de vraag om daar een korte film over te maken. In opdracht van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM) maakten we de productie “Ondersteuning op School, Solide Ondergrond voor Passend Onderwijs”. We spraken met diverse mensen uit het werkveld: docenten, zorgcoördinatoren,

Lees meer…

De nieuwe Werkplaats Sociaal Domein voor de regio Rotterdam is vanaf zomer 2016 aan de slag gegaan. Op 22 september vond de succesvolle startconferentie plaats waar meer dan 100 deelnemers bij elkaar kwamen. De nieuwe werkplaats vormt een ‘leer-werk-gemeenschap’ door de samenwerking van diverse zorg- en welzijnsinstellingen, 7 gemeenten, 2 Hogescholen en inwonervertegenwoordigers (en meer willen

Lees meer…

De transformatie sociaal domein vraagt om goede samenwerking en communicatie tussen burgers, ambtenaren, loketmedewerkers, professionals in de wijk en managers. Dit is niet altijd het geval en dat leidt tot zgn. Paarse Krokodillen: onnodige bureaucratie en onzinnige regelzucht. De gemeente Haarlem vroeg Het Bouwteam om mee te denken zodat het onderwerp geagendeerd wordt en er oplossingen

Lees meer…

Het Bouwteam ondersteunt de gemeente Baarn en haar partners om te komen tot nieuw beleid voor de transformatie sociaal domein. Welke ideeën en behoeften leven er in het veld en bij de gemeente? En ook wilde men aandacht voor afspraken over samenwerking, uitwisseling van kennis en het elkaar (beter) leren kennen. We hebben gezorgd voor

Lees meer…

Afgelopen zomer stond in de nieuwsbrief van Het Bouwteam de oproep ‘Waarom kan jouw organisatie een cartoon-op-maat goed gebruiken?’. Deze actie was een groot succes en daarom hebben we besloten om niet 4 maar 7 prijzen weg te geven. Onze cartoonist Auke Herrema maakte de 7 cartoons-op-maat die de winnaars hebben gebruikt voor publicaties, flyers,

Lees meer…

De KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) maakte samen met de filmpartner van Het Bouwteam een voorlichtingsfilm over omgaan met pijn tijdens de bevalling. Verloskundigen kunnen de film ‘Jouw bevalling: hoe ga je om met pijn?’ gebruiken om  zwangere vrouwen en hun partners beter voor te bereiden op de bevalling. De film werd in een paar maanden

Lees meer…