CJG-ontwikkeling


De vijf pijlers voor CJG-ontwikkeling

Sinds 2012 hebben alle Nederlandse gemeenten de beschikking over minstens één Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor het  CJG zijn de volgende vijf pijlers essentieel:

1. Visie en strategie
 • Waar staan we met elkaar voor, wat willen we bereiken?
 • Voor welke doelgroep (leeftijd, regio) werken we en wat betekent dat?
 • Via welke weg komen we tot de gewenste resultaten?
 • Ontwikkelingswensen?
2. Profiel en communicatie
 • Hoe vertalen we visie en aanbod naar het profiel?
 • Hoe communiceren we over het CJG?
 • Is ons CJG voldoende en op de gewenste manier bekend bij de doelgroep?
 • Is de drempel in de praktijk echt laag?
3. Partners en samenwerking
 • Wie zijn onze partners, wie (nog) niet?
 • Hoe krijgen we in een netwerkorganisatie de mensen mee?
 • Hoe bouwen we aan onderling vertrouwen en respect?
 • Hoe ontmoeten onze medewerkers elkaar?
 • Hoe vinden we elkaar?
 • Staat historie, beeldvorming en cultuur de samenwerking in de weg?
 • Hoe zoeken we naar gezamenlijkheid?
 • Hoe werken we samen met het onderwijs?
 • Hoe zorgen we voor korte lijnen?
4. Organiseren en professionaliseren
 • Hoe organiseren we ons CJG?
 • Hoe houden we het stimulerend en spannend?
 • Hoe zorgen we voor een lerende organisatie?
 • Welke deskundigheid en professionaliteit verwachten we van elkaar?
 • Wat doen we aan scholing?
 • Hoe is de huisvesting, nu en straks?
 • Hebben we de zaak financieel in beeld en op orde?
 • Hoe spelen we in op de komende transities en bezuinigingen?
5. Aanbod van diensten
 • Welke diensten bieden we nu en straks?
 • Welke kwaliteitscriteria hanteren we in het aanbod?
 • Hoe maken we het aanbod passend aan de wensen van de doelgroep?
 • Hoe brengen we het aanbod dichtbij waar de kinderen en gezinnen zijn?
 • Welke hulp voert het CJG zelf uit, wanneer wordt doorverwezen?

Het Bouwteam ondersteunt een sterk fundament en de doorontwikkeling van uw CJG. Hierbij gebruiken wij als bouwstenen deze vijf pijlers én de medewerkers van het CJG en de partnerorganisaties. We zoeken daarbij naar laagdrempelige, stimulerende en originele werkvormen, waarbij de eigen creativiteit en deskundigheid van uw organisatie wordt aangeboord.