Het Bouwteam ondersteunt de gemeente Amsterdam en haar partners in de proeftuin voor het nieuwe jeugdstelsel. In de proeftuin doet men ervaring op met de nieuwe werkwijze: meer zorg dichtbij om kleine problemen klein te houden en ouders de ondersteuning bieden die nodig is, met respect voor hun verantwoordelijkheid. In een aantal wijken is een

Read more…

Het Bouwteam werkt samen met gemeente Amsterdam en Stadsdeel Zuid aan Proeftuin Zuid welke dit voorjaar is gestart in de wijk De Pijp. Er wordt ervaring opgedaan met een nieuwe gecreëerde functie: ‘ouder- en kindadviseur’, met versterken eigen kracht, directe verwijzen en de aansluiting met passend onderwijs. Het Bouwteam ondersteunde de officiële startbijeenkomst op 28

Read more…