Waarom is het goed dat Passend Onderwijs op school wordt gerealiseerd? Aan ons de vraag om daar een korte film over te maken. In opdracht van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM) maakten we de productie “Ondersteuning op School, Solide Ondergrond voor Passend Onderwijs”. We spraken met diverse mensen uit het werkveld: docenten, zorgcoördinatoren,

Read more…

De KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) maakte samen met de filmpartner van Het Bouwteam een voorlichtingsfilm over omgaan met pijn tijdens de bevalling. Verloskundigen kunnen de film ‘Jouw bevalling: hoe ga je om met pijn?’ gebruiken om  zwangere vrouwen en hun partners beter voor te bereiden op de bevalling. De film werd in een paar maanden

Read more…

Hoe gaat de gemeente De Friese Meren om met de aanstaande transities binnen werk, zorg en wonen? De gemeente kiest er voor om te werken met Sociale Wijkteams om de zorg dichtbij en snel te kunnen regelen. Deze nieuwe manier van werken moest worden uitgelegd aan gemeenteraadsleden, professionals in het werkveld en aan de inwoners

Read more…

De gemeentes Bussum, Naarden en Muiden werken sinds begin 2013 met een nieuw re-integratietraject genaamd ‘Opstap naar werk’. Inwoners die een uitkering hebben of een uitkering aanvragen, worden (waar mogelijk) intensief ondersteund in het vinden van werk. De nieuwe aanpak met de naam ‘Opstap naar werk’ moet er voor zorgen dat minder mensen afhankelijk zijn van

Read more…

Gemeente Haarlemmermeer start met een proeftuin Sociaal Team in Nieuw-Vennep. Eén vast contactpersoon in de wijk wordt omringd door een team met specialisten afkomstig van verschillende instanties zoals welzijnsorganisatie Meerwaarde, MEE/Loket Vroeghulp, GGD/Jeugdgezondheidszorg en de gemeentelijke sociale dienstverlening. Het werken met het Sociaal Team maakt de hulpverlening efficiënter en prettiger voor inwoners met een hulpvraag.

Read more…

Natuurlijk kunt u op onze website zien wie we zijn en wat we doen. Maar is het niet beter om dat ook direct van de opdrachtgever te horen? Carmen Di Battista, opvoedadviseur en trainer bij maatschappelijk dienstverlener Combiwel was betrokken bij de werkconferentie ‘Om Het Kind‘, georganiseerd door Het Bouwteam. Zij vertelt over onze samenwerking,

Read more…

De gemeenten De Friese Meren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hebben een analyse geschreven ter voorbereiding op de transitie van het onderdeel ‘Begeleiding’ vanuit de AWBZ naar de Wmo en dus naar de gemeenten. GGTV, de film-vaklieden van Het Bouwteam, is druk bezig met het in beeld brengen van de overheveling van AWBZ-functies. Om deze maatregel letterlijk

Read more…