In 2017 en 2018 hebben we hard gewerkt aan betere samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Allen willen optimale steun voor leerlingen en hun gezinnen en daarom diende gewerkt te worden aan het oplossen van een aantal knelpunten. En ook wilde men leren ‘van’ en ‘met’ elkaar.

Read more…

De transformatie sociaal domein vraagt om goede samenwerking en communicatie tussen burgers, ambtenaren, loketmedewerkers, professionals in de wijk en managers. Dit is niet altijd het geval en dat leidt tot zgn. Paarse Krokodillen: onnodige bureaucratie en onzinnige regelzucht. De gemeente Haarlem vroeg Het Bouwteam om mee te denken zodat het onderwerp geagendeerd wordt en er oplossingen

Read more…

Afgelopen zomer stond in de nieuwsbrief van Het Bouwteam de oproep ‘Waarom kan jouw organisatie een cartoon-op-maat goed gebruiken?’. Deze actie was een groot succes en daarom hebben we besloten om niet 4 maar 7 prijzen weg te geven. Onze cartoonist Auke Herrema maakte de 7 cartoons-op-maat die de winnaars hebben gebruikt voor publicaties, flyers,

Read more…

Op 17 september jl. was het de landelijke dag van de pedagogisch medewerker. De medewerkers van Kinderopvang- en VVE-organisaties kregen extra aandacht en waardering van hun werkgevers en ook van de kinderen en de ouders. Het Bouwteam werkte mee aan een feestelijke avond voor 100 harde werkers van Combiwel voor Kinderen in Amsterdam. Gastvrouw Gerry

Read more…

Wegens succes is deze actie verlengd. Deel dit bericht via social media en laat weten waarom jouw organisatie een cartoon-op-maat van Het Bouwteam goed kan gebruiken. Je kunt hierover een e-mail sturen naar annemiek@hetbouwteam.nl. Reageren kan tot en met zondag 14 juni 2015. De prijswinnaars ontvangen uiterlijk 1 juli a.s. bericht. Cartoons spreken tot de verbeelding en zijn prikkelend. Ze

Read more…

Het Bouwteam organiseerde, in nauwe samenwerking met de gemeente en vertegenwoordigers uit de doelgroep, op 30 maart jl. de werkconferentie ‘Samen aan de slag’, over de transformatie van het sociaal domein in de gemeente Hilversum. De opdrachtgever koos mede voor Het Bouwteam omdat we een flexibel collectief van zelfstandigen zijn. Het Bouwteam haalde alles uit de

Read more…