In 2017 en 2018 hebben we hard gewerkt aan betere samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Allen willen optimale steun voor leerlingen en hun gezinnen en daarom diende gewerkt te worden aan het oplossen van een aantal knelpunten. En ook wilde men leren ‘van’ en ‘met’ elkaar.

Read more…

Waarom is het goed dat Passend Onderwijs op school wordt gerealiseerd? Aan ons de vraag om daar een korte film over te maken. In opdracht van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM) maakten we de productie “Ondersteuning op School, Solide Ondergrond voor Passend Onderwijs”. We spraken met diverse mensen uit het werkveld: docenten, zorgcoördinatoren,

Read more…

De themabijeenkomst ‘Jongeren en seksuele weerbaarheid’ van de gemeente Amsterdam (stadsdeel Zuid) was een groot succes. Er hebben zich meerdere scholen gemeld die aan de slag willen gaan met het aanbod van de GGD en seksespecifiek expertisecentrum Qpido. Ook gaat de gemeente Amsterdam (stadsdeel Zuid) starten met een digitaal Meldpunt Loverboys. De bijeenkomst leidde tot

Read more…

Het Bouwteam adviseerde gemeente Amsterdam (stadsdeel Zuid) bij de vormgeving van een succesvolle werkconferentie ‘Jongeren en seksuele weerbaarheid’ (5 juni). De deelnemers als ook de opdrachtgevers hebben nu meer houvast om volgende stappen te zetten. En er heerste een goede stemming: typisch Het Bouwteam! Naast advisering leverde Het Bouwteam dagvoorzitter Gerry, cartoonist Maarten Wolterink en journalist/bladenmaker

Read more…

Gemeente Haarlemmermeer start met een proeftuin Sociaal Team in Nieuw-Vennep. Eén vast contactpersoon in de wijk wordt omringd door een team met specialisten afkomstig van verschillende instanties zoals welzijnsorganisatie Meerwaarde, MEE/Loket Vroeghulp, GGD/Jeugdgezondheidszorg en de gemeentelijke sociale dienstverlening. Het werken met het Sociaal Team maakt de hulpverlening efficiënter en prettiger voor inwoners met een hulpvraag.

Read more…

Het Bouwteam werkt samen met een stadsdeel in Amsterdam aan de bijeenkomst ‘Jongeren en seksuele weerbaarheid’ voor professionals’ (5 juni). Het doel is meer aandacht voor dit thema, meer vroegsignalering van seksueel risicogedrag en meer bekendheid van preventieve maatregelen en trainingen voor professionals. De bijeenkomst is bedoeld voor o.a. PO en VO scholen (bestuurders, directie,

Read more…