Waarom is het goed dat Passend Onderwijs op school wordt gerealiseerd? Aan ons de vraag om daar een korte film over te maken. In opdracht van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM) maakten we de productie “Ondersteuning op School, Solide Ondergrond voor Passend Onderwijs”. We spraken met diverse mensen uit het werkveld: docenten, zorgcoördinatoren,

Read more…

De nieuwe Werkplaats Sociaal Domein voor de regio Rotterdam is vanaf zomer 2016 aan de slag gegaan. Op 22 september vond de succesvolle startconferentie plaats waar meer dan 100 deelnemers bij elkaar kwamen. De nieuwe werkplaats vormt een ‘leer-werk-gemeenschap’ door de samenwerking van diverse zorg- en welzijnsinstellingen, 7 gemeenten, 2 Hogescholen en inwonervertegenwoordigers (en meer willen

Read more…

De transformatie sociaal domein vraagt om goede samenwerking en communicatie tussen burgers, ambtenaren, loketmedewerkers, professionals in de wijk en managers. Dit is niet altijd het geval en dat leidt tot zgn. Paarse Krokodillen: onnodige bureaucratie en onzinnige regelzucht. De gemeente Haarlem vroeg Het Bouwteam om mee te denken zodat het onderwerp geagendeerd wordt en er oplossingen

Read more…

Afgelopen zomer stond in de nieuwsbrief van Het Bouwteam de oproep ‘Waarom kan jouw organisatie een cartoon-op-maat goed gebruiken?’. Deze actie was een groot succes en daarom hebben we besloten om niet 4 maar 7 prijzen weg te geven. Onze cartoonist Auke Herrema maakte de 7 cartoons-op-maat die de winnaars hebben gebruikt voor publicaties, flyers,

Read more…

Op 17 september jl. was het de landelijke dag van de pedagogisch medewerker. De medewerkers van Kinderopvang- en VVE-organisaties kregen extra aandacht en waardering van hun werkgevers en ook van de kinderen en de ouders. Het Bouwteam werkte mee aan een feestelijke avond voor 100 harde werkers van Combiwel voor Kinderen in Amsterdam. Gastvrouw Gerry

Read more…

Op 18 juni 2015 organiseerde Het Bouwteam de kick-off bijeenkomst van de fusie van de opvoedondersteuning (OCK het Spalier) en de jeugd GGZ (de Jeugdriagg Noord-Holland Zuid) tot Kenter Jeugdhulp. Een bruisende bijeenkomst met ruim 300 medewerkers die afscheid namen van de twee oude organisaties en een start maakten met de nieuwe. Het Bouwteam zorgde voor de goede toon:

Read more…