Het Bouwteam – Referenties


Hieronder staan een aantal referenties van opdrachtgevers. Ook is er een video-referentie over van Carmen Caspersz.

Bekijk Video

H
et Bouwteam organiseerde voor ons op 30 maart 2015 de werkconferentie ‘Samen aan de slag’ over de transformatie van het sociaal domein in Hilversum. De onconventionele aanpak van Het Bouwteam werkte verfrissend; dit collectief van zelfstandigen maakte op creatieve en inventieve wijze een succes van onze werkbijeenkomst. Het was inspirerend en ludiek, maar had altijd een stevige inhoudelijke ondertoon. We hebben gewerkt, gepraat en gelachen. De opgewekte energie biedt nu een mooie basis voor onze toekomstige activiteiten.

Eric van der Want, wethouder gemeente Hilversum


H
et Bouwteam is ons heel goed van dienst geweest bij de informatieve werkbijeenkomst voor ruim 150 beroepskrachten in de Haarlemse jeugdzorg op 17 april 2014. Het werd een geslaagd event, onder andere vanwege de consequent kritische wijze waarop Het Bouwteam doorvroeg naar de bedoeling en de uitwerking van het programma.
Eenmaal op stoom zorgde Het Bouwteam ervoor dat de metafoor ‘pizza’ (het Haarlemse jeugdbeleid voor de verschillende niveaus van zorg om een gezin en kind heen) en ‘pizzapunten’ (de Haarlemse wijkgerichte samenwerking), die als rode draad door de middag liep, ook echt geur en smaak aan het programma verleende – zonder dat dit doorsloeg.
Gastvrouw en dagvoorzitter Gerry leverde een topprestatie, evenals het pizzabakkersduo, die bij de afsluiting naast koks ook hele goede improvisatiecabaretiers bleken te zijn. Het werd al met al een vrolijk stemmende, licht getoonzette bijeenkomst waarin we complexe vraagstukken van de transitie jeugdzorg op een vruchtbare manier konden bespreken.

Jeannet Buurman, Verandermanager CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) Haarlem, Gemeente Haarlem


D
e samenwerking met Het Bouwteam was voor ons een uitkomst. Als klein projectteam hebben we niet voldoende mensen om het symposium over Multiprobleemgezinnen (MPG) van 13 februari 2014 goed voor te bereiden. We wilden onze aanpak evalueren met alle betrokken organisaties en vooruitkijken. Het vraagt een gedegen voorbereiding om dit voor 200 mensen aansprekend te laten zijn. De ondersteuning was maatwerk en we konden zelf  kiezen welke onderdelen van Het Bouwteam we af wilden nemen. De aangereikte ideeën en het kritisch doorvragen waren voor ons heel handig om scherp te krijgen welke opbrengst we wilden. De mensen van Het Bouwteam (dagvoorzitter, cartoonist, videomakers, fotograaf, event-assistent en journalist) hadden zich uitstekend ingewerkt in de materie en konden de juiste accenten naar boven halen.

Jacko van der Meulen, Stedelijk projectleider (Overlastgevende) Multiprobleemgezinnen, Gemeente Amsterdam


D
e voorbereiding door Het Bouwteam van de werkconferentie op 4 oktober 2012 was als vanouds: met veel ruimte voor onze eigen ideeën en een sterke inbreng van Het Bouwteam. Er zijn tevens duidelijke afspraken gemaakt over de taakverdeling. De werkconferentie verliep uitstekend, kleine onvolkomenheden werden ter plekke opgelost. Het programma bleek een goede mix van inhoud, plezier, rust, energie en tempo. Het was een vol programma met veel extra’s maar dit bleek heel waardevol om het ijs te breken en de deelnemers aan boord te houden gedurende de hele middag. We kijken terug op een geslaagde samenwerking met al deze onderling verschillende professionals. Wat ze in onze ogen vooral een Bouwteam maakt is ieders bereidwilligheid om te luisteren en zich in ons en onze deelnemers te verplaatsen en zich vervolgens aan te passen. Daardoor bouwen ze een goede relatie en sfeer op. Voeg daaraan hun kennis van zaken en professionaliteit toe, en dat is de formule waardoor wij kunnen terugkijken op een geslaagde en inspirerende conferentie, die niet snel zal zijn vergeten!

René Kars, Manager Ouder- en Kindcentra Zuid (=CJG), stadsdeel Amsterdam Zuid


W
ij hebben een inspirerende stakeholdersbijeenkomst ‘Samen-werken aan ontplooiing’ gehouden voor relaties van SWZ zorg. Wij hebben de samenwerking met Het Bouwteam als zeer positief ervaren. Stephan en de filmmakers Arjen en Matthijs  zijn plezierige personen om mee samen te werken, zeer inspirerend en motiverend, met een heldere en duidelijke visie. Stephan weet te verbinden en verbindingen te leggen. In het hele voortraject naar deze bijeenkomst toe is Stephan een meedenker geweest. Ook was hij soms een kartrekker en was het nabellen en actualiseren van onze contacten door mensen van Het Bouwteam van essentieel belang voor ons doel. Tijdens de themamiddag bleek inspiratrice Gerry een uitstekende dagvoorzitter die de deelnemers op hun gemak stelde, prikkelde en soms ook wist uit te dagen. Niets dan lof voor deze samenwerking! Hierdoor is er een prachtig resultaat ontstaan; wat het thema van de bijeenkomst perfect illustreert.

Jody Cath, voorzitter Raad van Bestuur SWZ zorg (N- en NO-Brabant)
Christel van Groenestijn-Porrey, adviseur PR & Communicatie


H
et Bouwteam heeft voor het Centrum Jeugd en Gezin Zuidwest Fryslân een promofilm gemaakt. In een zeer korte doorlooptijd van enkele weken is de film van brainstormfase, realisatie en oplevering in goede samenwerking met de opdrachtgever gerealiseerd. De filmmakers Arjen en Matthijs zijn jonge honden: flexibel, snel en creatief! We zijn dik tevreden over het resultaat.

Ton Terpstra, projectleider Centrum Jeugd en Gezin Zuidwest Fryslân


H
et voorbereiden van de startbijeenkomst van het CJG Lochem met Het Bouwteam is ons goed bevallen. Werken met hen betekent werken met een groep betrokken professionals. Als opdrachtgever hebben we intensief samengewerkt en zo samen gebouwd aan de bijeenkomst. Als CJG-coördinator heb ik kennis van de lokale situatie en heb een wens over wat de bijeenkomst moet opleveren. Het Bouwteam stelt kritische vragen, zorgt dat de CJG-partners betrokken zijn bij de voorbereiding en helpt bij het scherp krijgen van een realistisch doel. Ze komen met creatieve ideeën voor werkvormen. Zo is er een zeer afwisselend en interactief programma ontstaan dat paste bij onze doelen. De uitvoering is goed ontvangen door de deelnemers. Het Bouwteam heeft ook geholpen dat er een aansprekende uitnodiging kwam en het evalueren van de bijeenkomst.

Leonie Scheerder, Coördinator Centrum Jeugd en Gezin, Gemeente Lochem


H
et Bouwteam heeft Altra op wervelende wijze in de voorbereiding en uitvoering van de werkconferentie meegenomen. Met een gedegen voorbereiding en aanstekelijk talent weten zij ‘mensen met hoogtevrees toch in de steigers te laten klimmen’. Dit ten behoeve van de zaak. Dit heeft geleid tot een origineel en dynamisch programma. Hierin werd de inhoudelijke focus gecombineerd met een prettige sfeer en geestige vondsten (de estafetteloop, het olympisch vuur, de sneltekenaar, het cabaret dat gevat op de thema’s inspeelde). Dagvoorzitter Gerry wist mensen op het puntje van de stoel te krijgen om zich uit te spreken en scherp bij de les te blijven.

Odette de Wit, Gedragswetenschapper / Brigit Beek, Afdelingsmanager
Altra, jeugd & opvoedhulp en speciaal onderwijs


B
edankt voor jullie oprechte en humoristische ondersteuning bij de ontwikkeling van een inspirerend en gezamenlijk beeld van de toekomst. De wijze waarop jullie dat deden was een echte stimulans!

Rob Hoogma, Voorzitter Raad van Bestuur, Siza Dorp Groep, Arnhem


V
an kleine vraag, via grotere omweg met de nodige obstakels naar een daverend eindpunt zonder een zuchtje tegenwind. Dat is knap werk! Wat ik maar zeggen wil… Het Bouwteam neemt je mee in hun enthousiasme. Dus ja, ik ging om en heb in de voorbereidingen van de werkconferentie meer gedaan dan ik had durven vermoeden, en met gemak…al kostte het mijn vrije tijd. Het geheel is knetterend en dat is zeer gewenst met ons soort vakgenoten. We luisteren immers beter wanneer een en ander aansprekend en origineel wordt vormgegeven …subliem en energiegevend. Ik beveel het bouwteam van harte aan!

Ingrid Bruining, Schoolmaatschappelijk werker, basisschool Oscar Carré / Altra, Amsterdam


O
ok onze teambuilding activiteit zo op het einde van het jaar hebben jullie weer heel goed weten te ondersteunen. We kunnen met hoop en goede adviezen gezamenlijk het nieuwe jaar in. Dank!

Dianne Hoopman, Sectormanager Jeugd en Gezin, Siza Dorp Groep, Arnhem


I
n de voorbereiding was Het Bouwteam kritisch, alert en vindingrijk. Jullie wisten ons te prikkelen met vragen en opmerkingen over of we onze medewerkers wel voldoende betrekken en eigenaar maken van de ontwikkelingen. Ondanks de korte termijn waarop de bijeenkomst gepland was hebben jullie actief bijgedragen en creatieve ideeën aangeleverd. Bijvoorbeeld de Alifa-stempel waarmee iedereen tijdens de bijeenkomst als het ware “geridderd” werd tot echte Alifiaan. Een mooi symbool voor het Alifa-gevoel dat we samen willen gaan ontwikkelen. Door jullie kennis van de inhoud van ontwikkelingen in organisaties is het niet een kunstje wat jullie even flikken, maar ontstaat een mooie mix van advies, motivering, teambuilding, creativiteit en theater. Dank jullie wel!

Beatrijs van Riessen, Directeur, Alifa Enschede (samen werken aan welzijn)


V
oor mij was dit een buitengewoon energieke ervaring! Erg interessant om mee te maken hoe zo’n evenement tot stand komt en om daar een bijdrage aan te mogen leveren. Het aan het werk zien van al die mensen van Het Bouwteam gaf een goed beeld van wat jullie kunnen betekenen voor organisaties en samenwerkingsverbanden. Er is veel ervaring en kennis van zaken. Jullie zetten mensen aan het denken, prikkelt hen en geeft ze iets mee. Doordat dat op verschillende manieren gebeurt, is jullie bijdrage zeer waardevol. Mooi gedaan! Ga zo door!

Carmen Di Battista, Opvoedadviseur Combiwel


I
k heb heel prettig met Het Bouwteam samengewerkt. Wat me raakte is het creatieve programma dat we samen hebben ontwikkeld. We wisten met heel eenvoudige middelen (o.a. voor elkaar de lunch serveren, groepspresentaties) de gemeenschappelijke dingen naar boven te halen en ook de knelpunten bloot te leggen. Hierin werd de verantwoordelijkheid duidelijk bij de medewerkers gelegd en werden ze aangesproken op hun volwassenheid.

Yvonne Hazeveld, Regiomanager, GGD Amsterdam – JGZ


E
ven een terugblik op een intense samenwerking van een half jaar. Als teamleider van een nieuwe woonlocatie voor mensen met een handicap buiten Het Dorp (de Römerselaan) heb ik te maken met een geheel nieuw team. De medewerkers komen uit verschillende woonlocaties en iedere medewerker(ster) brengt zijn/haar eigen werk- en levenservaring mee. De Siza Dorp Groep en ik als teamleider willen hier iets goeds en nieuws neerzetten. Om dit proces vorm te geven mocht ik Het Bouwteam erbij vragen. We werkten samen aan:

  • Het kennismaken van de nieuwe collega’s;
  • Waar staat de organisatie voor? (kernwaarden, kwaliteitshandvest);
  • De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers;
  • De visie: zorg aanbieden aan de bewoners vanuit de visie van zelfregie en dat de bewoner zelf zijn/haar keuzes kan en mag maken;
  • Het samenstellen van de teams door de medewerkers zelf a.d.h.v. ieders competenties.

In de voorbereiding maken jullie je snel de materie eigen en daarin worden hoofd- en bijzaken goed gescheiden. Jullie bereiden je goed voor en hebben een duidelijke mening.  Jullie kunnen echter ook goed de mening of gedachtegangen van anderen horen en doen hier iets mee. In de werkvormen die ontstaan is daarom ook altijd mijn inbreng terug te vinden. De dingen krijgen een duidelijke structuur. Maar er wordt gemakkelijk gelaveerd en meegedeind als de situatie daarom vraagt en daarbij wordt gebruik gemaakt van  passende humor. De medewerkers hebben jullie inbreng als zeer prettig en aanvullend ervaren. Het teamproces is snel en op een natuurlijke manier op gang gekomen. De medewerkers zijn in de verschillende sessies gemotiveerd aan de slag geweest. In de samenwerking met jullie heb ik geleerd dat het slagen van processen vaak ook afhangt van details. Hier oog en oor voor hebben en daarmee iets doen. En vooral het inzoomen op persoonlijke aandacht, zonder dit te overdrijven, in relatie tot het teambelang. Met vriendelijke groet,

Walter van Leuteren, Teamleider Römerselaan (nieuwe externe locatie) , Siza Dorp Groep, Arnhem


Referenties over GerryReferenties over GGTV