Our Blog

De gemeente Haarlem en het CJG organiseerden een werkconferentie afgelopen 17 april. Dit was een belangrijke stap in het proces van de transitie van de jeugdzorg die ze samen met de professionals in het werkveld hebben gezet. Het Bouwteam heeft veel kunnen betekenen, zowel in de uitvoering als ook in de voorbereiding. Als een hecht team werkten we samen met de opdrachtgever. De opkomst was hoog en in één middag is er veel kennis uitgewisseld, een start gemaakt met gebiedsgerichte wijkaanpak, hebben velen elkaar (beter) leren kennen en had men op het eind een goed gevoel. Dat kwam mede door onze dagvoorzitter, pizzabakkers, cabaretiers en event-assistente. Bekijk het verslag, foto’s en een prachtige referentie in ‘Opgeleverd Werk’.

Bekijk Project
Stephan Steverink

Stephan Steverink

Comments are closed.