Wat betekenen de veranderingen binnen de jeugdzorg voor de concrete manier van werken in het veld? Welke vragen over de decentralisatie en aanpak vanaf 2015 leven er bij de professional? Het Bouwteam heeft de gemeente Noordoostpolder en de zorgaanbieders ondersteund bij een zgn. Inspiratielab voor de professionals op 13 november 2014. Centraal stonden 2 ervaringsdeskundigen

Lees meer…

Hoe gaat de gemeente De Friese Meren om met de aanstaande transities binnen werk, zorg en wonen? De gemeente kiest er voor om te werken met Sociale Wijkteams om de zorg dichtbij en snel te kunnen regelen. Deze nieuwe manier van werken moest worden uitgelegd aan gemeenteraadsleden, professionals in het werkveld en aan de inwoners

Lees meer…

De gemeente Haarlem en het CJG organiseerden een werkconferentie afgelopen 17 april. Dit was een belangrijke stap in het proces van de transitie van de jeugdzorg die ze samen met de professionals in het werkveld hebben gezet. Het Bouwteam heeft veel kunnen betekenen, zowel in de uitvoering als ook in de voorbereiding. Als een hecht

Lees meer…

Sinds 2014 is Auke Herrema actief binnen Het Bouwteam als cartoonsneltekenaar. Daarmee beschikken we nu over 2 super cartoonisten die veel ervaring hebben met live tekenen op bijeenkomsten en die beiden ook goed kennis hebben van inhoudelijke thema’s. We krijgen niets dan lof op de inzet van een cartoonist. De cartoons hebben tijdens de bijeenkomst

Lees meer…

Het Bouwteam werkt samen met gemeente en CJG Haarlem aan een informatieve werkbijeenkomst op 17 april voor professionals in de Haarlemse zorg voor de jeugd. Hoe ver staat het met de transitie van de jeugdzorg? Wat betekent wijkgerichte aanpak voor mijn werk? Een interactieve bijeenkomst waarbij de organisatoren en de doelgroep samen aan de slag

Lees meer…

Het Bouwteam werkte samen met gemeente Amsterdam aan de organisatie en uitvoering van dit symposium op 13 februari jl. We hebben opdrachtgever ondersteund met bepaling van strategie en omzetting hiervan in een aansprekend programma en het vastleggen van de output. Het Bouwteam leverde op maat advies en zorgde voor een dagvoorzitter, cartoonist, videomakers, fotograaf, event-assistent

Lees meer…

Het Bouwteam ondersteunt de gemeente Amsterdam en haar partners in de proeftuin voor het nieuwe jeugdstelsel. In de proeftuin doet men ervaring op met de nieuwe werkwijze: meer zorg dichtbij om kleine problemen klein te houden en ouders de ondersteuning bieden die nodig is, met respect voor hun verantwoordelijkheid. In een aantal wijken is een

Lees meer…