Our Blog

Hoe gaat de gemeente De Friese Meren om met de aanstaande transities binnen werk, zorg en wonen? De gemeente kiest er voor om te werken met Sociale Wijkteams om de zorg dichtbij en snel te kunnen regelen. Deze nieuwe manier van werken moest worden uitgelegd aan gemeenteraadsleden, professionals in het werkveld en aan de inwoners van de gemeente.

Wij maakten een beeldende en korte journalistieke videoproductie over de aanleiding voor het werken met Sociale Wijkteams, de werkwijze van de teams en de voordelen van deze manier van werken. Deze videoproductie wordt vertoond aan gemeenteraadsleden zodat ze een beeld krijgen van het werken met Sociale Wijkteams.

Er is gekozen voor een combinatie van interviews, animatie, praktijkvoorbeelden en het in beeld brengen van een ‘keukentafelgesprek’; het hart van de nieuwe manier van werken. Diverse betrokken professionals uit het werkveld geven hun visie op de Sociale Wijkteams en inwoners van de gemeente geven voorbeelden van maatschappelijke betrokkenheid die al worden georganiseerd. Een korte animatie legt op een heldere manier uit, waarom de gemeente hiervoor kiest en hoe het wijkteam werkt.

Het resultaat is een korte, afwisselende én menselijke videoproductie die een goed beeld geeft van het werken met Sociale Wijkteams in de gemeente De Friese Meren. De film De Friese Meren is vertoond aan gemeenteraadsleden, wordt geplaatst op de website en wordt breed verspreid in gemeentelijk Nederland.

Matthijs Arjen

Matthijs Arjen

Comments are closed.