Natuurlijk kunt u op onze website zien wie we zijn en wat we doen. Maar is het niet beter om dat ook direct van de opdrachtgever te horen? Carmen Di Battista, opvoedadviseur en trainer bij maatschappelijk dienstverlener Combiwel was betrokken bij de werkconferentie ‘Om Het Kind‘, georganiseerd door Het Bouwteam. Zij vertelt over onze samenwerking,

Read more…