Our Blog

De gemeenten De Friese Meren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hebben een analyse geschreven ter voorbereiding op de transitie van het onderdeel ‘Begeleiding’ vanuit de AWBZ naar de Wmo en dus naar de gemeenten.

GGTV, de film-vaklieden van Het Bouwteam, is druk bezig met het in beeld brengen van de overheveling van AWBZ-functies. Om deze maatregel letterlijk een gezicht te geven brengt GGTV een dwarsdoorsnede van gebruikers van de AWBZ in deze regio in beeld. Zo gingen Arjen en Matthijs langs bij het zorgcentrum Talmahiem en bij een locatie voor werk- en dagbesteding van GGZ Friesland .

Deze videoproductie is in februari 2013 vertoond aan verschillende beslissers binnen de gemeenten en is hieronder te bekijken:

Het concept van de analyse die door de gemeenten is geschreven kunt u hier lezen.

Lees Analyse

 

Matthijs Arjen

Matthijs Arjen

So, what do you think ?