Our Blog

Het CJG IJmond en gemeente Beverwijk organiseerden op 29 januari 2013 een netwerkbijeenkomst voor alle beroepskrachten van de CJG-partners in Beverwijk met als titel ‘De kracht van verbinden’. Het Bouwteam werkte samen met de opdrachtgever aan het ontwikkelen van het programma en voerde het uit. De beroepskrachten werden hartelijk ontvangen en een foto werd van hen gemaakt voor in het smoelenboek. Tijdens de opening werd door de dagvoorzitter de interactieve toon gezet. Mensen vertelden open over wat samenwerking voor hen betekent. Complimentenpost zorgde voor een goed gesprek over wat al goed gaat en ook kwamen vragen naar boven. Zo bleek bijvoorbeeld voor veel beroepskrachten onduidelijkheid te bestaan over welke organisaties CJG-partners zijn en welke niet en wat dit impliceert.

Tijden het terugspeeltheater werden verhalen door het publiek verteld over zorgcoördinatie en de CJG-samenwerking. Een aantal verhalen werden direct gespeeld door de acteurs en muzikant. Dit was meteen aanleiding om in gesprek te komen over bijvoorbeeld de voor- en nadelen van de verwijsindex. Na de pauze werd de groep in tweeën verdeeld voor een actieve workshop. Diverse oefeningen afkomstig uit improvisatietheater leidden tot een lijst met praktische tips voor een goede samenwerking. De deelnemers werden uitgedaagd om een afspraak met zichzelf te maken over wat men de volgende dag concreet wilde gaan aanpakken. Ter afsluiting werd er geborreld en ging het netwerken door.

Bekijk de foto’s en meer in “Opgeleverd werk”.

Bekijk Project

 

Stephan Steverink

Stephan Steverink

So, what do you think ?