Our Blog

Het Bouwteam werkt samen met een stadsdeel in Amsterdam aan de bijeenkomst ‘Jongeren en seksuele weerbaarheid’ voor professionals’ (5 juni). Het doel is meer aandacht voor dit thema, meer vroegsignalering van seksueel risicogedrag en meer bekendheid van preventieve maatregelen en trainingen voor professionals. De bijeenkomst is bedoeld voor o.a. PO en VO scholen (bestuurders, directie, leerkrachten, mentoren, SMW’ers, IB’ers en zorgcoördinatoren), beleidsmedewerkers gemeente, andere CJG-partners, leerplichtambtenaren, GGD, diverse aanbieders van jeugd- en opvoedhulp, etc.

Het Bouwteam werkt samen met de opdrachtgever en de partners aan het vormgeven van dit programma, leidt de bijeenkomst, zorgt voor levendige cartoons en een aansprekend journalistiek verslag dat bijdraagt aan meer exposure van het thema. In het programma zullen acteurs en films te zien zijn afkomstig van Qpido. Het thema zal zeker tot leven komen bij de gasten! Meer over de aanpak via Qpido:  www.qpido.nl .

Bekijk deze rake voorlichtingsfilm in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over het thema / de loverboy 2.0 .

 

 

 

Stephan Steverink

Stephan Steverink

Comments are closed.