Het Bouwteam werkt samen met gemeente Amsterdam en Stadsdeel Zuid aan Proeftuin Zuid welke dit voorjaar is gestart in de wijk De Pijp. Er wordt ervaring opgedaan met een nieuwe gecreëerde functie: ‘ouder- en kindadviseur’, met versterken eigen kracht, directe verwijzen en de aansluiting met passend onderwijs. Het Bouwteam ondersteunde de officiële startbijeenkomst op 28

Read more…

De themabijeenkomst ‘Jongeren en seksuele weerbaarheid’ van de gemeente Amsterdam (stadsdeel Zuid) was een groot succes. Er hebben zich meerdere scholen gemeld die aan de slag willen gaan met het aanbod van de GGD en seksespecifiek expertisecentrum Qpido. Ook gaat de gemeente Amsterdam (stadsdeel Zuid) starten met een digitaal Meldpunt Loverboys. De bijeenkomst leidde tot

Read more…