Het Bouwteam werkt samen met een stadsdeel in Amsterdam aan de bijeenkomst ‘Jongeren en seksuele weerbaarheid’ voor professionals’ (5 juni). Het doel is meer aandacht voor dit thema, meer vroegsignalering van seksueel risicogedrag en meer bekendheid van preventieve maatregelen en trainingen voor professionals. De bijeenkomst is bedoeld voor o.a. PO en VO scholen (bestuurders, directie,

Read more…