Our Blog

Het Bouwteam werkt samen met gemeente Amsterdam en Stadsdeel Zuid aan Proeftuin Zuid welke dit voorjaar is gestart in de wijk De Pijp. Er wordt ervaring opgedaan met een nieuwe gecreëerde functie: ‘ouder- en kindadviseur’, met versterken eigen kracht, directe verwijzen en de aansluiting met passend onderwijs.

Het Bouwteam ondersteunde de officiële startbijeenkomst op 28 mei jl. en verzorgde het verslag. Het Bouwteam is betrokken bij het ontwikkelen van een aantal experimenten over ‘ouderbetrokkenheid’. Het Bouwteam begeleidt het proces om te komen tot een geschikte strategie, vorm en inhoud voor een nieuwe maandelijkse ‘Nieuwsbrief Proeftuin Zuid’. Deze nieuwsbrief verschijnt vanaf september 2013 en wordt geproduceerd als een co-creatie van de diverse partners, de doelgroep en Het Bouwteam.

Download VERSLAG

Lees meer over Proeftuin Zuid

Laura Jansma

Laura Jansma

Comments are closed.