Het Bouwteam werkt samen met gemeente Amsterdam en Stadsdeel Zuid aan Proeftuin Zuid welke dit voorjaar is gestart in de wijk De Pijp. Er wordt ervaring opgedaan met een nieuwe gecreëerde functie: ‘ouder- en kindadviseur’, met versterken eigen kracht, directe verwijzen en de aansluiting met passend onderwijs. Het Bouwteam ondersteunde de officiële startbijeenkomst op 28

Read more…