Werkconferentie transitie jeugdzorg gemeente Haarlem

Werkconferentie transitie jeugdzorg gemeente Haarlem

logcjgOpdrachtgever: Gemeente Haarlem en CJG Haarlemlogo-haarlrm
Doelgroep: professionals, managers, bestuurders en beleidsmakers
Waar: De Lichtfabriek in Haarlem
Wanneer: februari – mei 2014

In hoeverre zijn de professionals op de hoogte van de transitie jeugdzorg in Haarlem? Wat is de stand van zaken? Welke beslissingen zijn er genomen? Wat kunnen we in 2014 nog meer verwachten? Hoe kunnen we samen de schouders zetten onder de nieuwe zorg voor de jeugd? En natuurlijk ook netwerken en elkaar beter leren kennen, zeker v.w.b. de eigen wijk.


H
et Bouwteam heeft samen met de opdrachtgever deze informatieve werkbijeenkomst voorbereid en uitgevoerd. Samen werd een duidelijk strategisch doel bepaald en een aanpak om dat doel te bereiken en het nadenken over een follow-up. We hebben gezorgd voor betrokkenheid van de doelgroep en een aansprekend interactief programma. We hebben meegewerkt met de vooraankondiging, uitnodiging en een vragenlijst die werd meegestuurd zodat we meer zicht kregen op de informatiebehoefte van de doelgroep. De gemeente Haarlem gebruikt in haar jeugdbeleid de metafoor van pizza-cirkels als verschillende niveaus van zorg om een kind/gezin heen. En voor de gebiedsgerichte wijkaanpak heeft men het over pizzapunten. Daarom is er door ons op maat gezorgd voor doorlopend live cooking door 2 pizzabakkers van pizza’s voor alle 175 gasten die m.n. tijdens de borrel werden uitgeserveerd. Het Bouwteam zorgde tevens voor de dagvoorzitter, een event-assistente en twee improvisatie-cabaretiers. Deze laatsten wisten in 15 minuten de middag inhoudelijk en met veel humor samen te vatten zodat de middag energiek werd afsloten. De opdrachtgever was enthousiast over Het Bouwteam. Lees de referentie onderaan deze pagina.

Download Uitnodiging, Vragenlijst en Verslag

UitnodigingVragenlijstVerslagReferentie

Het Bouwteam is ons heel goed van dienst geweest in de voorbereiding van de informatieve werkbijeenkomst voor beroepskrachten in de Haarlemse zorg voor jeugd die we op 17 april 2014 organiseerden. Het werd een geslaagd event voor ruim 150 deelnemers, onder andere vanwege de consequent kritische wijze waarop we als voorbereidingsgroep werden bevraagd door Het Bouwteam op de bedoeling en de uitwerking van het programma. Opvallend was de aandacht voor het perspectief van de genodigden. We kregen gelukkig geen kans om te veel in ons eigen verhaal te blijven hangen. Eenmaal op stoom zorgde Het Bouwteam ervoor dat de metafoor ‘pizza’ en ‘pizzapunten’, die als rode draad door de middag liep, ook echt geur en smaak aan het programma verleende – zonder dat dit doorsloeg. Pizza-cirkels staan in het Haarlemse jeugdbeleid voor de verschillende niveaus van zorg om een gezin en kind heen. De pizzapunten staan voor de Haarlemse wijkgerichte samenwerking.

Tijdens de middag zelf leverde Gerry een professionele topprestatie als gastvrouw en voorzitter. We wisten dat een griep haar parten speelde, maar merkten daar nauwelijks iets van. De manier waarop zij mensen aan weet te spreken is onovertroffen. Daarnaast het pizzabakkersduo, die bij de afsluiting naast koks ook hele goede improvisatiecabaretiers bleken te zijn. Dit leidde tot een vrolijk stemmende, licht getoonzette bijeenkomst met inhoud waarin we complexe, en daarom bij tijd en wijle vermoeiende, vraagstukken van de transitie jeugdzorg op een vruchtbare manier konden bespreken.

Jeannet Buurman, Verandermanager CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) Haarlem / Gemeente Haarlem