Nieuwsbrief Amsterdam Zuid 3D

Nieuwsbrief Amsterdam Zuid 3D

samendoen_logoomhetkind

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid, ‘Om het kind’ en ‘Samen DOEN’
Doelgroep: professionals, scholen, netwerkpartners, managers, bestuurders en beleidsmakers
Wanneer: mei 2013 – 2016

Het Bouwteam zorgt, samen met gemeente en netwerkpartners, voor een maandelijkse digitale nieuwsbrief gericht op de driedimensionale (3D) ontwikkelingen binnen het sociaal domein in Amsterdam Zuid. Deze nieuwsbrief ondersteunt de professionals bij de implementatie van de drie decentralisaties (Jeugd, AWBZ/Wmo en Participatiewet) om te komen tot de gewenste nieuwe wijkaanpak in Amsterdam Zuid.


H
et Bouwteam heeft medio 2013 de opzet van deze nieuwsbrief begeleid. Sindsdien leveren we iedere maand advies en content, zoals interviews, teksten, verslagen van bijeenkomsten, redactie, fotografie, video’s en cartoons. De nieuwsbrief is een middel om bij de implementatie van de decentralisaties nauw aan te sluiten bij de kracht en/of specifieke problematiek in de wijk. Hoe komen we tot zorg die dichtbij blijft om zo kleine problemen klein te houden? Hoe bieden we burgers de ondersteuning die nodig is, met respect voor hun verantwoordelijkheid? Er is een start gemaakt met ‘ouder- en kindteams’ en dit wordt verbonden met de wijkaanpak van de ‘buurtteams Samen DOEN’. Deze zijn gericht op huishoudens met meerdere problemen onder de noemer: één huishouden, één plan, één aanspreekpunt. Naast het delen van ervaringskennis zorgt de nieuwsbrief ook voor meer energie voor de aanpak, verduidelijkt het transitietraject, biedt een podium en zorgt ervoor dat men elkaar (beter) leert kennen.


 

foto2 foto3