Symposium Aanpak Multiprobleemgezinnen (MPG)

Symposium Aanpak Multiprobleemgezinnen (MPG)

gemeente AmsterdamOpdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)
Doelgroep: Professionals, managers, bestuurders en beleidsmakers
Waar: Sporthallen Zuid Amsterdam
Wanneer: Januari – maart 2014

Wat is de kracht en zwakte van de MPG-aanpak in Amsterdam? Wat zijn de lessons learned? Hoe krijgt deze integrale aanpak vorm in het nieuwe jeugdstelsel? Wat kan op wijkniveau en wat moet centraal stedelijk? 

H
et Bouwteam heeft in korte tijd samen met opdrachtgever dit symposium voorbereid. We hebben ondersteuning geboden bij het bepalen van de strategie en de omzetting hiervan in een concreet programma en inrichting van de event-locatie. Het symposium heeft veel uitwisseling opgeleverd tussen uitvoerders/professionals en bestuurders en ook een versteviging van het netwerk. De producten en uitkomsten van het symposium zijn goed vastgelegd en zodanig vormgegeven dat ze nog lang kunnen worden gebruikt door opdrachtgever en de diverse partners. Het Bouwteam leverde op maat advies en zorgde voor een dagvoorzitter, cartoonist, videomakers, fotograaf, event-assistent en journalist/redacteur voor verslaglegging.

Cartoons

Cartoons: Auke Herrema / Het Bouwteam

Foto’s

Foto’s: Caro Bonink / Het Bouwteam

Video’s

Jeanet Zonneveld – Over de MPG-aanpak (bij aanvang symposium)

Mette van Duijn – De kracht van een goede analyse


Jacko van der Meulen – De kracht van de MPG en besluitvorming

Schrijfster Suzanna Jansen  – Armoede is van alle tijden


Rutger Hageraats – In het stelsel zullen er minder stagnaties zijn

Aicha Lagha – De kracht van procesregie


Erik Gerritsen – Lerend vermogen en de kracht van escaleren

Jeanet Zonneveld – Na afloop van het symposium

Video’s: GGTV/Het Bouwteam

Referentie

De samenwerking met Het Bouwteam was voor ons een uitkomst. Als klein projectteam hebben we niet voldoende mensen om ons symposium over Multiprobleemgezinnen (MPG) van 13 februari 2014 goed voor te bereiden. We wilden onze aanpak evalueren met alle betrokken organisaties en vooruitkijken. Het vraagt een gedegen voorbereiding om dit voor 200 mensen aansprekend te laten zijn. De ondersteuning was maatwerk en we konden zelf  kiezen welke onderdelen van Het Bouwteam we af wilden nemen. De aangereikte ideeën en het kritisch doorvragen waren voor mij heel handig om scherp te krijgen welke opbrengst ik wilde. De mensen van Het Bouwteam (dagvoorzitter, cartoonist, videomakers, fotograaf, event-assistent en journalist) hadden zich uitstekend ingewerkt in de materie en konden de juiste accenten naar boven halen. De zorg van Het Bouwteam voor het eindproduct hebben wij als prettig ervaren. Door samen op te trekken stond er een stevig team voor een geslaagd symposium.

Jacko van der Meulen, Stedelijk projectleider (Overlastgevende) Multiprobleemgezinnen, Gemeente Amsterdam

 

MPG-aanpak Amsterdam