Haarlem in gevecht met Paarse Krokodil tijdens transformatie

Haarlem in gevecht met Paarse Krokodil tijdens transformatie

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Doelgroep: professionals en managers gemeente Haarlem en zorgaanbieders
Wanneer: maart 2016 – maart 2017

De gemeente Haarlem zit midden in de transformatie van het sociaal domein: het vormgeven van nieuwe taken op het terrein van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie. En proactief als ze zijn in Haarlem pakken ze meteen de Paarse Krokodil aan (bekend van een reclame). Dit staat voor regelzucht en bureaucratie waar burgers en ook de ambtenaren en professionals last van hebben. “Het bevorderen van snelle, heldere en onorthodoxe oplossingen en het doorbreken van de bureaucratie” staat centraal binnen het beleid in Haarlem. De transformatie kan niet lukken wanneer jargon en regeltjes belangrijker blijven dan ‘de menselijke maat’. De belangrijkste oplossingen zijn:

1. Ruimte voor de professional:
– Vertrouwen van organisatie en politiek;
– Cultuur van maatwerk; altijd zoeken naar mogelijkheden;
– Ruimere regels; niet dichttimmeren, beleid volgt uitvoering.
2. De cliënt centraal:
– Bejegening; eerst de vraag dan regels;
– Breed gedragen visie.
3. Elkaar leren kennen:
– Persoonlijk contact; bellen in plaats van mailen;
– Elkaar ontmoeten.ontmoeting_groene_krokodil2Het Bouwteam heeft meegeholpen om dit thema in kaart te brengen en een analyse te maken. Vakvrouw bij Het Bouwteam en ex-wethouder, Hetty Welschen, kon met haar ervaring veel betekenen. We ontwikkelden een ‘Groene Krokodil’ als positieve oplossingsrichting. En om meer aandacht en draagvlak te krijgen binnen het Haarlemse zorgden we voor materiaal zoals ansichtkaarten, een ‘paarse poster’ met uitdagingen en een ‘groene poster’ met oplossingsrichtingen (gemaakt door onze cartoonist Auke Herrema). Dit alles werd gepresenteerd op 20 april tijdens de actieve startbijeenkomst in het gemeentehuis met ambtenaren, professionals, managers, politici en cliëntvertegenwoordigers. De bijeenkomst werd geleid door Gerry, een expert op het gebied van de transformatie sociaal domein.

De aanpak en het materiaal zijn een succes. Het wordt gebruikt door de professionals en de ambtenaren en het onderwerp staat hoog op de agenda. De gemeente Haarlem wil geen apart actieprogramma voor dit onderwerp maar kiest ervoor om het te integreren in bestaand beleid en lopende programma’s. Men beseft dat deze verandering van cultuur en structuur voor iedereen geldt en continu aandacht behoeft.

Alle gemeenten in Nederland zijn in transformatie en aan het stoeien met hun eigen Paarse Krokodil. Het materiaal en de ervaring uit Haarlem staan ter beschikking van andere gemeenten. Hiervoor kunt u contact opnemen met Het Bouwteam.

poster Paarse krokodil poster Groene krokodil Verslag bijeenkomst