Betere aansluiting Onderwijs & Zorg en een nieuw Leernetwerk

Betere aansluiting Onderwijs & Zorg en een nieuw Leernetwerk

Opdrachtgevers: SWVAM en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn
Doelgroep: Professionals Passend Onderwijs van VO-scholen, zorgaanbieders, wijkteams, beleidsmedewerkers gemeenten en managers, directeuren en bestuurders
Waar: Regio Amstelland en de Meerlanden
Wanneer: 2017 + 2018

We hebben gezorgd voor een aantal grote regionale bijeenkomsten en een traject om van onderop te komen tot een Leernetwerk Onderwijs & Zorg. Allemaal bouwstenen voor professionals, beleidsmakers en managers om optimale steun te bieden aan leerlingen en gezinnen van de voorgezet onderwijs-scholen in deze regio. Dit vindt zo veel mogelijk plaats op de school zelf (Passend Onderwijs). Indien nodig wordt er een soepele verbinding gemaakt met het algemene zorgaanbod waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn.


V
eel gaat goed en steeds beter. En ook kennen we het allemaal: casussen waar iedereen hard aan werkt, de zorgen toch niet verminderen, de communicatie niet optimaal is en de samenwerking niet goed gevonden wordt. Of de uitdaging dat jongeren zorg nodig hebben, maar in de ene gemeente naar school gaan en in de andere gemeente wonen. Of jongeren die helaas te lang thuis zitten.

Het SWVAM (Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden) werkt aan het beste passend onderwijs voor elke leerling in haar regio. Goede samenwerking met de gemeenten, de ketenpartners, scholen, leerlingen en ouders is van belang. Het Bouwteam ondersteunde dit proces door:

 • Krachtdag RegieSta op en doe mee!’ voor de gemeente Haarlemmermeer op 11 mei 2017
 • Kick-start Leernetwerk Onderwijs & Zorg regio Amstelland op 16 november 2017
 • Werkmiddag & Ondersteuningsplan 2018-2022 van SWVAM op 11 december 2017
 • Begeleiding Stuurgroep aansluiting zorg-onderwijs Amstelland en de Meerlanden in 2017 en 2018
 • Begeleiding opzet en activiteiten van Leernetwerk Onderwijs & Zorg vanaf 2018
 • Video ‘Ondersteuning op school, solide ondergrond voor Passend Onderwijs’. Aan de hand van echte verhalen wordt uitgelegd hoe passend onderwijs op school werkt en wat het oplevert.
 • Verslag Krachtdag ‘Regie’ Verslag Kick-start Presentatie & Werkmiddag SWVAM SWVAM website

  Referentie

  Het Bouwteam betekende voor ons:
  Een eigenzinnige aanpak: Van uitvoerder tot bestuurder, je mindset wordt verruimd door de ideeën en gekozen werkvormen;
  Kennis van zaken: Op de werkterreinen zorg en onderwijs weten ze waar het om gaat en vooral waar de pijnpunten zitten;
  Het in beweging zetten van processen: Ze zetten in op samenwerken, waarbij het gaat om elkaar te kennen en tegen te komen naast de meer formele formats, regie en doorzettingsmacht;
  Vasthouden aan de uitgezette lijn: Ze leveren geen éénmalig kunstje maar houden je bij de les, ook bij het vormgeven van vervolgstappen.
  Het Bouwteam was voor ons de juiste partner om met elkaar alle verschillende organisaties in beweging te zetten

  Bas Vismans, directeur/bestuurder SWVAM (Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden)


  Foto’s en Cartoons

  Fotografie: Caro Bonink | Het Bouwteam en Cartoon: Floris Oudshoorn


  Video “Ondersteuning op school, solide ondergrond voor Passend Onderwijs”  Video: GGTV | Het Bouwteam

  Referentie n.a.v. video

  A
  lle verhalen lopen vloeiend in elkaar over en de beelden versterken op een prettige manier de verhalen. De film geeft een helder beeld van waar we met elkaar voor staan, de scholen samen met het Samenwerkingsverband! Mij geeft de film een gevoel van trots en laat zien dat we goed samenwerken.

  Jolanda van Veen, zorgcoördinator Hermann Wesselink College