Werkconferentie ‘Samen aan de slag’, gemeente Hilversum

Werkconferentie ‘Samen aan de slag’, gemeente Hilversum

Opdrachtgever: Gemeente Hilversum
Doelgroep: Professionals van maatschappelijke instellingen, zorgaanbieders en gemeente
Waar: Theater De Vorstin, Hilversum|
Wanneer: Januari-april 2015

Ruim 170 professionals en vertegenwoordigers werkzaam binnen het sociaal domein en vertegenwoordigers van de gemeente Hilversum gingen op 30 maart 2015 in theater De Vorstin samen aan de slag. Zij onderzochten onder meer de kansen in het transformatiejaar 2015.


A
ls kansen werden onder meer betere samenwerking, korte lijnen, verbinding en afstemming genoemd. En dat alles begint met het ‘elkaar leren kennen’.  Gelukkig was daar gedurende de conferentie volop gelegenheid voor. “De woorden ‘transitie’ en ‘transformatie’ zeggen de burger niks, voor hem  is alleen van belang dat zijn of haar vraag leidend is. Dit basisprincipe moet in het hoofd en hart van de professionals zitten”, sprak Heiltje Stuurwold, vicevoorzitter van de Wmo-raad in gesprek met dagvoorzitter Gerry.

Het Bouwteam won overtuigend de aanbesteding voor deze werkconferentie. We waren de partner van de gemeente Hilversum en de Taskforce Nieuwe Zorgtaken bij de gehele voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van deze werkconferentie. Op de dag zelf zorgden we voor eventmanagement, dagvoorzitterschap, fotografie, cartoons, verschillende workshops, verslaglegging en een spetterende afsluiting met improvisatiecabaret. De werkconferentie werd goed gewaardeerd en biedt een stevige basis voor het verder uitbouwen van de nieuwe aanpak.
Een wethouder concludeerde: “Er is een nieuwe rolverdeling tussen gemeente, organisaties en inwoners aan het ontstaan en dat is echt een proces van ons samen. Het gaat er bij ons allemaal om dat mensen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Als gemeente willen we de professionals daarbij faciliteren.”

VerslagPersberichtUitnodiging

Verslag: Laura Jansma en Kyra Kuitert / Het Bouwteam


Cartoons

Cartoons: Auke Herrema / Het Bouwteam


Fotografie

Fotografie: Caro Bonink / Het Bouwteam


Referentie

H
et Bouwteam organiseerde voor ons de werkconferentie ‘Samen aan de slag’. De onconventionele aanpak van Het Bouwteam werkte verfrissend. Dit collectief van zelfstandigen maakt op creatieve en inventieve wijze een succes van een werkbijeenkomst. Het is inspirerend en ludiek, maar heeft altijd een stevige inhoudelijke ondertoon. We hebben gewerkt, gepraat en gelachen. De opgewekte energie biedt een mooie basis voor onze toekomstige activiteiten.

Eric van der Want, wethouder gemeente Hilversum