Werkconferentie ‘Om het Kind’

Werkconferentie ‘Om het Kind’

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid en Ouder- en Kindcentrum (=CJG)
Doelgroep: professionals in onderwijs en ouder- en kindzorg
Waar: Olympisch Stadion Amsterdam
Wanneer: juni – november 2012

Wat betekenen de transities en het nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam voor mijn werk? Hoe kan onderwijs en jeugd- en opvoedhulp nog meer samenwerken?


H
et Bouwteam heeft samen met opdrachtgever de turn-key organisatie van deze werkconferentie verzorgd: begeleiding strategie, locatie, programma, tekst en vormgeving uitnodiging, co-creatie, dagvoorzitter, afstemming met sprekers, workshops, productie films, letterlijke inloop op atletiekbaan met acteurs, ontsteken olympische vlam, cartoonist, afsluitend improvisatiecabaret, verslaglegging en regie.


Bekijk hier de 2 films die Het Bouwteam heeft gemaakt.

Combiwel:

Combiwel – Competentietraining voor kinderen op school from GGTV on Vimeo.


Altra:

Altra – Jeugdzorg op school from GGTV on Vimeo.


Referentie:

V
oor onze werkconferentie op 4 oktober 2012 hebben we opnieuw samenwerking gezocht met het Bouwteam. Allemaal professionals die onderling van elkaar verschillen. Wat ze in onze ogen vooral een Bouwteam maakt is ieders bereidwilligheid om te luisteren en zich in ons en onze deelnemers te verplaatsen en zich vervolgens aan te passen. Daardoor bouwen ze een goede relatie en sfeer op. Voeg daaraan hun kennis van zaken en professionaliteit toe, en dat is de formule waardoor wij kunnen terugkijken op een geslaagde en inspirerende conferentie, die niet snel zal zijn vergeten!

René Kars, Manager Ouder- en Kindcentra Zuid, gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid


H
et Bouwteam heeft Altra op wervelende wijze in de voorbereiding en uitvoering van de werkconferentie meegenomen. Met een gedegen voorbereiding en aanstekelijk talent weten zij ‘mensen met hoogtevrees toch in de steigers te laten klimmen’. Dit ten behoeve van de zaak. Dit heeft geleid tot een origineel en dynamisch programma. Hierin werd de inhoudelijke focus gecombineerd met een prettige sfeer en geestige vondsten.

Odette de Wit, Gedragswetenschapper/Brigit Beek, Afdelingsmanager
Altra, jeugd & opvoedhulp en speciaal onderwijs, Amsterdam


V
oor mij was dit een buitengewoon energieke ervaring! Het aan het werk zien van al die mensen van Het Bouwteam gaf een goed beeld van wat jullie kunnen betekenen voor organisaties en samenwerkingsverbanden. Er is veel ervaring en  kennis van zaken. Jullie zetten mensen aan het denken, prikkelt hen en geeft ze iets mee. Doordat dat op verschillende manieren gebeurt, is jullie bijdrage zeer waardevol. Mooi gedaan! Ga zo door!

Carmen Di Battista, Opvoedadviseur Combiwel, Amsterdam


V
an kleine vraag, via grotere omweg met de nodige obstakels naar een daverend eindpunt zonder een zuchtje tegenwind. Dat is knap werk! Wat ik maar zeggen wil… Het Bouwteam neemt je mee in hun enthousiasme. Het geheel is knetterend en dat is zeer gewenst met ons soort vakgenoten. We luisteren immers beter wanneer een en ander aansprekend en origineel wordt vormgegeven …subliem en energiegevend. Ik beveel het bouwteam van harte aan!

Ingrid Bruining, Schoolmaatschappelijk werker, basisschool Oscar Carré / Altra, Amsterdam


Download VerslagDownload Uitnodiging


Cartoons:            Maarten Wolterink
Fotografie:         Jeroen Alberts