Studiemiddag ‘Hoe vind je mij?’

Studiemiddag ‘Hoe vind je mij?’

  • Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord en Ouder- en Kindcentrum (=CJG).
  • Doelgroep: professionals van alle partners van het Ouder- en Kindcentrum.
  • Waar: Het schip ‘De Pollux’ in de NDSM-Werf
  • Wanneer: januari – juli 2012

De Sociale Kaart, dat ben je zelf!

Professionals in onderwijs en jeugdzorg gaan steeds meer direct verwijzen. Kennen we de Sociale Kaart? Weten we elkaar te vinden? Weten we wat we elkaar te bieden hebben?


H
et Bouwteam ondersteunde de opdrachtgever bij ontwikkeling strategie van deze studiemiddag, de  locatie, programma, tekst en vormgeving uitnodiging, co-creatie, dagvoorzitter, carrousel van 3 workshops en regie.

Workshop 1: Terugspeeltheater

Een spelbegeleider, 3 acteurs en een muzikant maakten ter plekke theater van praktijkverhalen uit het publiek. Dit gaf inzicht in ieders rol in de keten, legde vroegsignalering bloot en maakte duidelijk wat men als collega’s van elkaar nodig heeft.

Workshop 2: Stellingen

Aan de hand van voor- en tegenreacties op stellingen verdeelde de groep zich over de ruimte en ging in gesprek met elkaar. De volgende stellingen werden behandeld:

  • Uitgaan van de kracht van ouders is een brug te ver.
  • Als je de ander niet kunt vinden heb je niet goed genoeg gezocht.
  • Als het om de zorg voor kinderen gaat, is het belangrijk om met alle signalen iets doen.

Workshop 3: Ervaringsgerichte groepsopdracht

D.m.v. een interactieve opdracht met stoelen ervoer men aan den lijve wat het gevaar én de kracht is van wel en geen communicatie en samenwerking.

Download Verslag Download Uitnodiging
Fotografie:        Emiel van Lint