Stakeholdersbijeenkomst ‘Samen-werken aan ontplooiing’

Stakeholdersbijeenkomst ‘Samen-werken aan ontplooiing’

  • Opdrachtgever: SWZ zorg (50 gemeenten in Noord en Zuidoost-Brabant). Zorg en begeleiding, bestemd voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking of met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
  • Doelgroep: Stakeholders zoals gemeenten, zorgverzekeraars, banken, speciaal onderwijs, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en re-integratiebureaus
  • Wanneer: maart – oktober 2012

Versterken relaties en inspelen op overheveling AWBZ functies naar de Wmo en de nieuwe Participatiewet.


H
et Bouwteam heeft SWZ ondersteund bij de ontwikkeling van het programma. Uitdaging was een actualisering van relaties en contactgegevens en voldoende opkomst. Het Bouwteam heeft gezorgd voor up-to-date lijst van alle relaties, het dagvoorzitterschap en een filmverslag van het event en van 2 ervaringsdeskundigen.

Download Uitnodiging

SWZ – ‘Samen-werken’ aan ontplooiing from GGTV on Vimeo.


[cvg-gallery galleryId=’1,2′ /]

Referentie:

W
ij hebben een inspirerende stakeholdersbijeenkomst ‘Samen-werken aan ontplooiing’ gehouden voor relaties van SWZ. Wij hebben de samenwerking met Het Bouwteam als zeer positief ervaren. Stephan en de filmmakers Arjen en Matthijs  zijn plezierige personen om mee samen te werken, zeer inspirerend en motiverend, met een heldere en duidelijke visie. Stephan weet te verbinden en verbindingen te leggen. In het hele voortraject naar deze bijeenkomst toe is Stephan een meedenker geweest. Ook was hij soms een kartrekker en was het nabellen en actualiseren van onze contacten door mensen van Het Bouwteam van essentieel belang voor ons doel. Tijdens de themamiddag bleek inspiratrice Gerry een uitstekende dagvoorzitter die de deelnemers op hun gemak stelde, prikkelde en soms ook wist uit te dagen. Niets dan lof voor deze samenwerking! Hierdoor is er een prachtig resultaat ontstaan; wat het thema van de bijeenkomst perfect illustreert.

Jody Cath, voorzitter Raad van Bestuur SWZ & Christel Groenestijn Porrey, adviseur PR & Communicatie


Meer Referenties