Stephan Steverink


  • vaklieden-stephanAdviseur, dagvoorzitter, procesbegeleider, design / inhoud / organisatie van conferenties en bijeenkomsten, interim manager, projectleider, onderzoeker en ketenregisseur.
  • 06 12246763
  • stephan@hetbouwteam.nl
btn_myprofile_160x33

 

 


Stephan Steverink weet hoe hij mensen, bijeenkomsten en organisaties in beweging krijgt en zo verder laat komen. Hij betrekt mensen en zorgt voor draagvlak. Niet te veel voor mensen denken, maar met hen: samen aan de slag! Hij is sterk in out-of-the-box denken en doen, maar wel met beide benen op de grond. Stephan zorgt voor maatwerk en oplossingen die werken in de praktijk.

Stephan werkt voor zowel bedrijven als overheid, onderwijs, non-profitorganisaties en NGO. Hij is een van de initiatiefnemers en coördinator van Het Bouwteam. Hij werkt o.a. aan de transformatie sociaal domein van gemeenten, zorgaanbieders en andere stakeholders. Hoe komen we samen tot een integrale wijkgerichte aanpak? Hoe zorgen gemeenten en haar partners dat ze de nieuwe taken op het gebied van jeugd, ondersteuning/zorg en participatie goed uitvoeren? Hij is ervaren met onderwerpen zoals sociale wijkteams, CJG’s, jeugdzorg, onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, gemeentelijke loketten, armoede, bestrijding eenzaamheid, innovatieprojecten provincies / ministeries, regionale samenwerkingsverbanden, aanpak in krimpregio’s, MVO, duurzaamheid en MKB. Hij werkt aan de inhoud en ook aan processen zoals teambuilding, visie- en strategieontwikkeling, organisatie-ontwikkeling en campagnes.

Dagvoorzitterschap, gespreksleiding en lezingen voert Stephan uit als zichzelf en ook als zijnde Gerry. Gerry wordt gewaardeerd in binnen- en buitenland. Gerry is met niets te vergelijken. Ze is deskundig, zorgt voor een goed gevoel en humor maar is vooral inhoudelijk sterk. Dat is echt uniek en onverwacht waardoor er veel meer gebeurt en kan dan normaal. Mensen openen hun ‘luiken’. Gerry weet mensen actief te betrekken en aan het werk te zetten. Dit in combinatie met haar oprechtheid en humor maakt dat mensen een bijeenkomst of proces gemotiveerd verlaten. Ze ervaren het als nuttig én ook nog eens leuk. Lees meer hierover in de referenties.